Kur'an-ı Kerim meal tercümesi - الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - Mealler fihristi


Lütfen sureyi seçin
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - Sûratu'l-Fâtiha 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - Sûratu'l-Bakarah 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - Sûratu Âl-i İmrân 4. ছুৰা আন-নিছা - Sûratu'n-Nisâ 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - Sûratu'l-Mâide 6. ছুৰা আল-আনআম - Sûratu'l-En'âm 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - Sûratu'l-A'râf 8. ছুৰা আল-আনফাল - Sûratu'l-Enfâl 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - Sûratu't-Tevbe 10. ছুৰা ইউনুছ - Sûratu Yûnus 11. ছুৰা হূদ - Sûratu Hûd 12. ছুৰা ইউছুফ - Sûratu Yûsuf 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - Sûratu'r-Ra'd 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - Sûratu İbrâhîm 15. ছুৰা আল-হিজৰ - Sûratu'l-Hicr 16. ছুৰা আন-নাহল - Sûratu'n-Nahl 17. ছুৰা আল-ইছৰা - Sûratu'l-İsrâ 18. ছুৰা আল-কাহাফ - Sûratu'l-Kehf 19. ছুৰা মাৰয়াম - Sûratu Meryem 20. ছুৰা ত্বা-হা - Sûratu Tâhâ 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - Sûratu'l-Enbiyâ 22. ছুৰা আল-হজ্জ - Sûratu'l-Hacc 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - Sûratu'l-Mu'minûn 24. ছুৰা আন-নূৰ - Sûratu'n-Nûr 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - Sûratu'l-Furkân 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - Sûratu'ş-Şuarâ' 27. ছুৰা আন-নামল - Sûratu'n-Neml 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - Sûratu'l-Kasas 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - Sûratu'l-Ankebût 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - Sûratu'r-Rûm 31. ছুৰা লুক্বমান - Sûratu'l-Lokmân 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - Sûratu's-Secde 33. ছুৰা আল-আহযাব - Sûratu'l-Ahzâb 34. ছুৰা ছাবা - Sûratu's-Sebe 35. ছুৰা ফাতিৰ - Sûratu Fâtır 36. ছুৰা ইয়াছীন - Sûratu Yâsîn 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - Sûratu's-Saffât 38. ছুৰা চ'দ - Sûratu's-Sâd 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - Sûratu'z-Zumer 40. ছুৰা গাফিৰ - Sûretu Ğâfir 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - Sûretu Fussilet 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - Sûretu'ş-Şûrâ 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - Sûretu'z-Zuhruf 44. ছুৰা আদ-দুখান - Sûretu'd-Duhân 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - Sûretu'l-Câsiye 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - Sûretu'l-Ahkâf 47. ছুৰা মুহাম্মদ - Sûretu Muhammed 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - Sûretu'l-Feth 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - Sûretu'l-Hucurât 50. ছুৰা ক্বাফ - Sûretu Kâf 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - Sûretu'z-Zâriyât 52. ছুৰা আত-তুৰ - Sûretu't-Tûr 53. ছুৰা আন-নাজম - Sûretu'n-Necm 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - Sûretu'l-Kamer 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - Sûretu'r-Rahmân 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - Sûretu'l-Vâkıa 57. ছুৰা আল-হাদীদ - Sûretu'l-Hadîd 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - Sûretu'l-Mucâdele 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - Sûretu'l-Haşr 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - Sûretu'l-Mumtehine 61. ছুৰা আচ-চফ - Sûretu's-Saf 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - Sûretu'l-Cumuah 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - Sûretu'l-Munâfikûn 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - Sûretu't-Teğâbun 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - Sûretu't-Talâk 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - Sûretu't-Tahrîm 67. ছুৰা আল-মুল্ক - Sûretu'l-Mulk 68. ছুৰা আল-কলম - Sûretu'l-Kalem 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - Sûretu'l-Hakkâh 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - Sûretu'l-Meâric 71. ছুৰা নূহ - Sûretu'n-Nûh 72. ছুৰা আল-জ্বিন - Sûretu'l-Cin 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - Sûretu'l-Muzzemmil 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - Sûretu'l-Muddessir 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - Sûretu'l-Kıyâmeh 76. ছুৰা আল-ইনছান - Sûretu'l-İnsân 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - Sûretu'l-Mürselât 78. ছুৰা আন-নাবা' - Sûretu'n-Nebe 79. ছুৰা আন-নাযিআত - Sûretu'n-Nâziât 80. ছুৰা আবাছা - Sûretu Abese 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - Sûretu't-Tekvîr 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - Sûretu'l-İnfitâr 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - Sûretu'l-Mutaffifîn 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - Sûretu'l-İnşikâk 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - Sûretu'l-Burûc 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - Sûretu't-Târık 87. ছুৰা আল-আ'লা - Sûretu'l-Â'lâ 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - Sûretu'l-Ğâşiye 89. ছুৰা আল-ফজৰ - Sûretu'l-Fecr 90. ছুৰা আল-বালাদ - Sûretu'l-Beled 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - Sûretu'ş-Şems 92. ছুৰা আল-লাইল - Sûretu'l-Leyl 93. ছুৰা আদ-জুহা - Sûretu'd-Duhâ 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - Sûretu'ş-Şerh 95. ছুৰা আত-তীন - Sûretu't-Tîn 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - Sûretu'l-Alak 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - Sûretu'l-Kadr 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - Sûretu'l-Beyyine 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - Sûretu'l-Zelzele 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - Sûretu'l-Âdiyât 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - Sûretu'l-Kâria 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - Sûretu't-Tekâsur 103. ছুৰা আল-আচৰ - Sûretu'l-Asr 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - Sûretu'l-Humezeh 105. ছুৰা আল-ফীল - Sûretu'l-Fîl 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - Sûretu Kurayş 107. ছুৰা আল-মাঊন - Sûretu'l-Mâûn 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - Sûretu'l-Kevser 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - Sûretu'l-Kâfirûn 110. ছুৰা আন-নাচৰ - Sûretu'n-Nasr 111. ছুৰা আল-মাছাদ - Sûretu'l-Mesed 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - Sûretu'l-İhlâs 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - Sûretu'l-Felak 114. ছুৰা আন-নাচ - Sûretu'n-Nâs
Kapat