Vertaling van de betekenissen Edele Qur'an - De Asamiya-vertaling van de samenvatting van de interpretatie van de Heilige Koran. * - Index van vertaling


Kies alstublieft een surah
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - Soerat Alfaatiha (Het Begin) 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - Soerat Albaqarah (De Koe) 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - Soerat Aal-Imraan ( Het Huis van Imraan ) 4. ছুৰা আন-নিছা - Soerat An-nisa (de vrouwen) 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - Soerat El-Maidah (De tafel) 6. ছুৰা আল-আনআম - Soerat el-Anaam (Het vee) 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - Soerat el-Araf (De verheven plaatsen) 8. ছুৰা আল-আনফাল - Soerat el-Anfaal (De oorlogsbuit) 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - Soerat at-Tauba (Berouw) 10. ছুৰা ইউনুছ - Soerat Joenoes (Jonas) 11. ছুৰা হূদ - Soerat Hoed 12. ছুৰা ইউছুফ - Soerat Joesoef (Jozef) 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - Soerat ar-Rad (De donder) 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - Soerat Ibrahim (Abraham) 15. ছুৰা আল-হিজৰ - Soerat al-Hidjr (Het rotsachtige pad) 16. ছুৰা আন-নাহল - Soerat De bij (an-Nahl) 17. ছুৰা আল-ইছৰা - Soerat al-Israa (De nachtelijke tocht) 18. ছুৰা আল-কাহাফ - Soerat al-Kahf (De spelonk) 19. ছুৰা মাৰয়াম - Soerat Marjam ( Maria) 20. ছুৰা ত্বা-হা - Soerat Taa Haa 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - Soerat Al-Ani'jaa (De Profeten) 22. ছুৰা আল-হজ্জ - Soerat Al-Hadj (De Pelgrimstocht) 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - Soerat Al-Moeminoen (De Gelovigen) 24. ছুৰা আন-নূৰ - Soerat An-Noer (Het Licht) 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - Soerat Al-Forqaan (Het Criterion) 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - Soerat Asj-Sjoaraa (De Dichters) 27. ছুৰা আন-নামল - Soerat An-Naml (De Mieren) 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - Soerat Al-Qasas (De Vertelling) 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - Soerat Al-Ankaboet (De Spin) 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - Soerat Ar-Roem (De Romeinen) 31. ছুৰা লুক্বমান - Soerat Loqmaan (De Wijzen) 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - Soerat As-Sadjdah (De Aanbidding) 33. ছুৰা আল-আহযাব - Soerat Al-Ahzaab (De Confrères) 34. ছুৰা ছাবা - Soerat Saba (De Stad van Saba) 35. ছুৰা ফাতিৰ - Soerat Faatir ( De Schepper ) 36. ছুৰা ইয়াছীন - Soerat Jaa Sien 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - Soerat As-Saaffaat (Zij die in de Rangen behoren) 38. ছুৰা চ'দ - Soerat Saad 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - Soerat Az-Zomar (De Groepen) 40. ছুৰা গাফিৰ - Soerat Gafier 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - Soerat Fussilat 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - Soerat Asj-Sjoera (De Consultatie) 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - Soerat Az-Zochrof (Gouden Juwelen) 44. ছুৰা আদ-দুখান - Soerat Ad-Dochaan (De Rook) 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - Soerat Al-Djaasi'jah (Het Knielen) 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - Soerat Al-Ahqaaf (Bochtige Zandpaden) 47. ছুৰা মুহাম্মদ - Soerat Mohammed 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - Soerat Al-Fat'h (Overwinning) 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - Soerat Al-Hodjoraat (De binnenkamers) 50. ছুৰা ক্বাফ - Soerat Qaaf 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - Soerat Az-Zaari'jaat (De Winden die Verspreiden) 52. ছুৰা আত-তুৰ - Soerat At-Toer (De Berg) 53. ছুৰা আন-নাজম - Soerat An-Nadjm (De Ster) 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - Soerat Al-Qamar (De Maan) 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - Soerat Ar-Rahmaan (De Meest Gracieuze) 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - Soerat Al-Waaqiah (De Onoverkomelijke Gebeurtenis) 57. ছুৰা আল-হাদীদ - Soerat Al-Hadied (Het IJzer) 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - Soerat Al-Modjaadalah (De Vrouw die Pleit) 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - Soerat Al-Hasjr (De Bijeenkomst) 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - Soerat Al-Momtahanah (De Vrouw die Ondervraagt zal worden) 61. ছুৰা আচ-চফ - Soerat As-Saff (De Strijdplaats) 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - "Soerat Al-Djomo'ah (De Vrijdag, Bijeenkomst)" 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - Soerat Al-Monaafiqoen (De Huichelaars) 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - Soerat At-Taghaabon (Beider Verlies en Winst) 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - Soerat At-Talaaq (De Scheiding) 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - Soerat At-Tahriem (Denkende dat iets Verboden is) 67. ছুৰা আল-মুল্ক - Soerat Al-Molk (De Dominie) 68. ছুৰা আল-কলম - Soerat Al-Qalam (De Pen) 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - Soerat Al-Haaqqah (De Zekere Realiteit) 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - Soerat Al-Ma'aaridj (De Manieren van Ascentie) 71. ছুৰা নূহ - Soeart Noeh (Noach) 72. ছুৰা আল-জ্বিন - Soerat Al-Djinn (De Djinn) 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - Soerat Al-Mozzammil (Gevouwen in Kleding) 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - Soerat Al-Moddassir (Iemand die Gebundeld is) 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - Soerat Al-Qi'jaamah (De Resurrectie) 76. ছুৰা আল-ইনছান - Soerat Al-Insaan (De Tijd) 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - Soerat Al-Morsalaat (Zij Die Gezonden Waren) 78. ছুৰা আন-নাবা' - Soerat An-Naba (Het Nieuws) 79. ছুৰা আন-নাযিআত - Soerat An-Naziaat 80. ছুৰা আবাছা - Soerat Abasa (Hij Fronste) 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - Soerat At-Takwier (Het Opvouwen) 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - Soerat Al-Infitaar (Het Klievende) 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - Soerat Al-Motaffifeen (Daden in Fraude) 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - Soerat Al-Insjiqaaq (De Splijting) 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - Soerat Al-Boroej (De Tekens van de Zodiak) 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - Soerat At-Taariq (De Nachtelijke Bezoeker) 87. ছুৰা আল-আ'লা - Soerat Al-Ala (De Allerhoogste) 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - Soerat Al-Ghaasjijah (Het Overweldigende Evenement) 89. ছুৰা আল-ফজৰ - Soerat Al-Fadjr (De Dageraad) 90. ছুৰা আল-বালাদ - Soerat Al-Balad (De Stad) 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - Soerat Asj-Sjams (De Zon) 92. ছুৰা আল-লাইল - Soerat Al-Lail (De Nacht) 93. ছুৰা আদ-জুহা - Soerat Ad-Dhohaa (De Glorieuze Ochtend) 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - Soerat Asj-Sjarh (De Expansie) 95. ছুৰা আত-তীন - Soerat At-Tien (De Vijg) 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - Soerat Al-Alaq (Het Geronnen Bloed) 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - Soerat Al-Qadr (De Waardevolle Nacht) 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - Soerat Al-Bajjinah (Het Uitsluitende Bewijs) 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - Soerat Az-Zalzalah (Het Geschudene) 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - Soerat Al-Aadi'jaat (Zij Die Rennen) 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - Soerat Al-Qaariah (De Dag van Oproering) 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - Soerat At-Takaathor (Opstapelen) 103. ছুৰা আল-আচৰ - Soerat Al-Asr (De Tijd) 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - Soerat Al-Homazah (De Schandaal Verspreider) 105. ছুৰা আল-ফীল - Soerat Al-Fiel (De Olifant) 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - Soerat Qoraisj 107. ছুৰা আল-মাঊন - Soerat Al-Maa'oen (De Noden van Buren) 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - Soerat Al-Kauthar (Overvloed) 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - Soerat Al-Kaafiroen (De Ongelovigen) 110. ছুৰা আন-নাচৰ - Soerat A-Nasr (De Overwinning) 111. ছুৰা আল-মাছাদ - "Soerat Al-Masad (De Palmvezel, De Vlam)" 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - Soerat Al-Ikhlaas (Zuiverheid van Geloof) 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - Soerat Al-Falaq (De Dauw) 114. ছুৰা আন-নাচ - Soerat A-Naas (De Mensheid)
Sluit