Traducción de los significados del Sagrado Corán - الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - Índice de traducciones


Por favor, elija capítulo
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - Sura Faatiha 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - Sura Al-Baqara 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - Sura Al-‘Imrán 4. ছুৰা আন-নিছা - Sura Al-Nisaa 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - Sura Al-Maaida 6. ছুৰা আল-আনআম - Sura Al-An'aam 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - Sura Al-A'raaf 8. ছুৰা আল-আনফাল - Sura Al-Anfaal 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - Sura Al-Tawba 10. ছুৰা ইউনুছ - Sura Yunus 11. ছুৰা হূদ - Sura Hud 12. ছুৰা ইউছুফ - Sura Yusef 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - Sura Ar-Ra'd 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - Sura Ibrahim 15. ছুৰা আল-হিজৰ - Sura Hijr 16. ছুৰা আন-নাহল - Sura Al-Nahl 17. ছুৰা আল-ইছৰা - Sura Al-Israa 18. ছুৰা আল-কাহাফ - Sura Al-Kahf 19. ছুৰা মাৰয়াম - Sura Maryam 20. ছুৰা ত্বা-হা - Sura Taa, Haa 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - Sura Al-Anbiyaa 22. ছুৰা আল-হজ্জ - Sura Al-Hayy 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - Sura Al-Muminoon 24. ছুৰা আন-নূৰ - Sura Al-Noor 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - Sura Al-Furqaan 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - Sura Al-Shu'araa 27. ছুৰা আন-নামল - Sura Al-Naml 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - Sura Al-Qasas 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - Sura Al-'Ankaboot 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - Sura Ar-Room 31. ছুৰা লুক্বমান - Sura Luqman 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - Sura Sayda 33. ছুৰা আল-আহযাব - Sura Al-Ahzaab 34. ছুৰা ছাবা - Sura Saba 35. ছুৰা ফাতিৰ - Sura Faatir 36. ছুৰা ইয়াছীন - Sura Yaseen 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - Sura As-Saaffaat 38. ছুৰা চ'দ - Sura Saad 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - Sura Az-Zumar 40. ছুৰা গাফিৰ - Sura Ghafir 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - Sura Fussilat 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - Sura Ash-Shura 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - Sura Az-Zukhruf 44. ছুৰা আদ-দুখান - Sura Ad-Dukhaan 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - Sura Al-Jaathiya 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - Sura Al-Ahqaf 47. ছুৰা মুহাম্মদ - Sura Muhammad 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - Sura Al-Fath 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - Sura Al-Hujuraat 50. ছুৰা ক্বাফ - Sura Qaaf 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - Sura Adh-Dhaariyat 52. ছুৰা আত-তুৰ - Sura At-Tur 53. ছুৰা আন-নাজম - Sura An-Najm 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - Sura Al-Qamar 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - Sura Ar-Rahmaan 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - Sura Al-Waaqia 57. ছুৰা আল-হাদীদ - Sura Al-Hadid 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - Sura Al-Muyaadila 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - Sura Al-Hashr 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - Sura Al-Mumtahana 61. ছুৰা আচ-চফ - Sura As-Saff 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - Sura Al-Yumu'a 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - Sura Al-Munaafiqoon 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - Sura At-Taghaabun 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - Sura At-Talaaq 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - Sura At-Tharim 67. ছুৰা আল-মুল্ক - Sura Al-Mulk 68. ছুৰা আল-কলম - Sura Al-Qalam 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - Sura Al-Haaqqa 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - Sura Al-Ma'aarij 71. ছুৰা নূহ - Sura Nooh 72. ছুৰা আল-জ্বিন - Sura Al-Yinn 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - Sura Al-Muzzammil 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - Sura Al-Muddaththir 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - Sura Al-Qiyaama 76. ছুৰা আল-ইনছান - Sura Al-Insaan 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - Sura Al-Mursalaa 78. ছুৰা আন-নাবা' - Sura An-Naba 79. ছুৰা আন-নাযিআত - Sura An-Naazi'aat 80. ছুৰা আবাছা - Sura 'Abasa 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - Sura At-Takwir 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - Sura Al-Infitaar 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - Sura Al-Mutaffifin 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - Sura Al-Inshiqaaq 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - Sura Al-Burooj 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - Sura At-Taariq 87. ছুৰা আল-আ'লা - Sura Al-A'laa 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - Sura Al-Ghaashiya 89. ছুৰা আল-ফজৰ - Sura Al-Fajr 90. ছুৰা আল-বালাদ - Sura Al-Balad 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - Sura Ash-Shams 92. ছুৰা আল-লাইল - Sura Al-Lail 93. ছুৰা আদ-জুহা - Sura Ad-Dhuhaa 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - Sura Ash-Sharh 95. ছুৰা আত-তীন - Sura At-Tin 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - Sura Al-Alaq 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - Sura Al-Qadr 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - Sura Al-Bayyina 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - Sura Az-Zalzala 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - Sura Al-'Aadiyaat 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - Sura Al-Qaari'a 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - Sura At-Takaathur 103. ছুৰা আল-আচৰ - Sura Al-'Asr 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - Sura Al-Humaza 105. ছুৰা আল-ফীল - Sura Al-Fil 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - Sura Quraish 107. ছুৰা আল-মাঊন - Sura Al-Maa'un 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - Sura Al-Kawthar 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - Sura Al-Kaafiroon 110. ছুৰা আন-নাচৰ - Sura An-Nasr 111. ছুৰা আল-মাছাদ - Sura Al-Masad 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - Sura Al-Ikhlaas 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - Sura Al-Falaq 114. ছুৰা আন-নাচ - Sura Al-Nass
Cerrar