የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - የሙኽተሰር ቁርአን ተፍሲር ትርጉም በአሳሚኛ * - የትርጉሞች ማዉጫ


እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. ছুৰা আন-নিছা - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. ছুৰা আল-আনআম - ሱረቱ አል-አንዓም 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. ছুৰা আল-আনফাল - ሱረቱ አል-አንፋል 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. ছুৰা ইউনুছ - ሱረቱ ዩኑስ 11. ছুৰা হূদ - ሱረቱ ሁድ 12. ছুৰা ইউছুফ - ሱረቱ ዩሱፍ 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - ሱረቱ ኢብራሂም 15. ছুৰা আল-হিজৰ - ሱረቱ አል ሒጅር 16. ছুৰা আন-নাহল - ሱረቱ አን-ነሕል 17. ছুৰা আল-ইছৰা - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. ছুৰা আল-কাহাফ - ሱረቱ አል ከህፍ 19. ছুৰা মাৰয়াম - ሱረቱ መርየም 20. ছুৰা ত্বা-হা - ሱረቱ ጣሃ 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - ሱረቱ አል አንቢያ 22. ছুৰা আল-হজ্জ - ሱረቱ አል ሐጅ 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. ছুৰা আন-নূৰ - ሱረቱ አልን ኑር 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. ছুৰা আন-নামল - ሱረቱ አን ነምል 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - ሱረቱ አር ሩም 31. ছুৰা লুক্বমান - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. ছুৰা আল-আহযাব - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. ছুৰা ছাবা - ሱረቱ ሰበእ 35. ছুৰা ফাতিৰ - ሱረቱ ፋጢር 36. ছুৰা ইয়াছীন - ሱረቱ ያሲን 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. ছুৰা চ'দ - ሱረቱ ሷድ 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. ছুৰা গাফিৰ - ሱረቱ ጋፊር 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - ሱረቱ ፉሲለት 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. ছুৰা আদ-দুখান - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. ছুৰা মুহাম্মদ - ሱረቱ ሙሀመድ 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - ሱረቱ አል ፈትህ 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. ছুৰা ক্বাফ - ሱረቱ ቃፍ 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. ছুৰা আত-তুৰ - ሱረቱ አጥ ጡር 53. ছুৰা আন-নাজম - ሱረቱ አን ነጅም 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - ሱረቱ አል ቀመር 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - ሱረቱ አር ረሕማን 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - ሱረቱ አል ሐሽር 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. ছুৰা আচ-চফ - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - ሱረቱ አት ተህሪም 67. ছুৰা আল-মুল্ক - ሱረቱ አል ሙልክ 68. ছুৰা আল-কলম - ሱረቱ አል ቀለም 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. ছুৰা নূহ - ሱረቱ ኑህ 72. ছুৰা আল-জ্বিন - ሱረቱ አል ጂን 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. ছুৰা আল-ইনছান - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. ছুৰা আন-নাবা' - ሱረቱ አን ነበእ 79. ছুৰা আন-নাযিআত - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. ছুৰা আবাছা - ሱረቱ ዐበሰ 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - ሱረቱ አት ተክዊር 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. ছুৰা আল-আ'লা - ሱረቱ አል አዕላ 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. ছুৰা আল-ফজৰ - ሱረቱ አል ፈጅር 90. ছুৰা আল-বালাদ - ሱረቱ አል በለድ 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. ছুৰা আল-লাইল - ሱረቱ አል ለይል 93. ছুৰা আদ-জুহা - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. ছুৰা আত-তীন - ሱረቱ አት ቲን 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - ሱረቱ አል ቀድር 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - ሱረቱ አል-በይናህ 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - ሱረቱ አት ተካሱር 103. ছুৰা আল-আচৰ - ሱረቱ አል ዓስር 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. ছুৰা আল-ফীল - ሱረቱ አል ፊል 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - ሱረቱ ቁረይሽ 107. ছুৰা আল-মাঊন - ሱረቱ አል ማዑን 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - ሱረቱ አል ከውሰር 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. ছুৰা আন-নাচৰ - ሱረቱ አን ነስር 111. ছুৰা আল-মাছাদ - ሱረቱ አል መሰድ 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. ছুৰা আন-নাচ - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት