Prijevod značenja časnog Kur'ana - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru
1. سوره فاتحه - Sura el-Fatiha 2. سوره بقره - Sura el-Bekara 3. سوره آل عمران - Sura Alu Imran 4. سوره نساء - Sura en-Nisa 5. سوره مائده - Sura el-Maida 6. سوره انعام - Sura el-En'am 7. سوره اعراف - Sura el-A'araf 8. سوره انفال - Sura el-Enfal 9. سوره توبه - Sura et-Tevba 10. سوره يونس - Sura Junus 11. سوره هود - Sura Hud 12. سوره يوسف - Sura Jusuf 13. سوره رعد - Sura er-Ra'd 14. سوره ابراهيم - Sura Ibrahim 15. سوره حجر - Sura el-Hidžr 16. سوره نحل - Sura en-Nahl 17. سوره اسراء - Sura el-Isra 18. سوره كهف - Sura el-Kehf 19. سوره مريم - Sura Merjem 20. سوره طه - Sura Ta-Ha 21. سوره انبياء - Sura el-Enbija 22. سوره حج - Sura el-Hadždž 23. سوره مؤمنون - Sura el-Mu'minun 24. سوره نور - Sura en-Nur 25. سوره فرقان - Sura el-Furkan 26. سوره شعراء - Sura eš-Šuara 27. سوره نمل - Sura en-Neml 28. سوره قصص - Sura el-Kasas 29. سوره عنكبوت - Sura el-Ankebut 30. سوره روم - Sura er-Rum 31. سوره لقمان - Sura Lukman 32. سوره سجده - Sura es-Sedžda 33. سوره احزاب - Sura el-Ahzab 34. سوره سبأ - Sura Sebe 35. سوره فاطر - Sura Fatir 36. سوره يس - Sura Ja-Sin 37. سوره صافات - Sura es-Saffat 38. سوره ص - Sura Sad 39. سوره زمر - Sura ez-Zumer 40. سوره غافر - Sura Gafir 41. سوره فصلت - Sura Fussilet 42. سوره شورى - Sura eš-Šura 43. سوره زخرف - Sura ez-Zuhruf 44. سوره دخان - Sura ed-Duhan 45. سوره جاثيه - Sura el-Džasija 46. سوره احقاف - Sura el-Ahkaf 47. سوره محمد - Sura Muhammed 48. سوره فتح - Sura el-Feth 49. سوره حجرات - Sura el-Hudžurat 50. سوره ق - Sura Kaf 51. سوره ذاريات - Sura ez-Zarijat 52. سوره طور - Sura et-Tur 53. سوره نجم - Sura en-Nedžm 54. سوره قمر - Sura el-Kamer 55. سوره رحمن - Sura er-Rahman 56. سوره واقعه - Sura el-Vakia 57. سوره حديد - Sura el-Hadid 58. سوره مجادله - Sura el-Mudžadela 59. سوره حشر - Sura el-Hašr 60. سوره ممتحنه - Sura el-Mumtehina 61. سوره صف - Sura es-Saff 62. سوره جمعه - Sura el-Džuma 63. سوره منافقون - Sura el-Munafikun 64. سوره تغابن - Sura et-Tegabun 65. سوره طلاق - Sura et-Talak 66. سوره تحريم - Sura et-Tahrim 67. سوره ملك - Sura el-Mulk 68. سوره قلم - Sura el-Kalem 69. سوره حاقه - Sura el-Hakka 70. سوره معارج - Sura el-Mearidž 71. سوره نوح - Sura Nuh 72. سوره جن - Sura el-Džinn 73. سوره مزمل - Sura el-Muzzemmil 74. سوره مدثر - Sura el-Muddessir 75. سوره قيامه - Sura el-Kijama 76. سوره انسان - Sura el-Insan 77. سوره مرسلات - Sura el-Murselat 78. سوره نبأ - Sura en-Nebe 79. سوره نازعات - Sura en-Naziat 80. سوره عبس - Sura Abese 81. سوره تكوير - Sura et-Tekvir 82. سوره انفطار - Sura el-Infitar 83. سوره مطففين - Sura el-Mutaffifin 84. سوره انشقاق - Sura el-Inšikak 85. سوره بروج - Sura el-Burudž 86. سوره طارق - Sura et-Tarik 87. سوره اعلى - Sura el-A'la 88. سوره غاشيه - Sura el-Gašija 89. سوره فجر - Sura el-Fedžr 90. سوره بلد - Sura el-Beled 91. سوره شمس - Sura eš-Šems 92. سوره ليل - Sura el-Lejl 93. سوره ضحى - Sura ed-Duha 94. سوره شرح - Sura eš-Šerh 95. سوره تين - Sura et-Tin 96. سوره علق - Sura el-Alek 97. سوره قدر - Sura el-Kadr 98. سوره بينه - Sura el-Bejjina 99. سوره زلزله - Sura ez-Zelzela 100. سوره عاديات - Sura el-Adijat 101. سوره قارعه - Sura el-Karia 102. سوره تكاثر - Sura et-Tekasur 103. سوره عصر - Sura el-Asr 104. سوره همزه - Sura el-Humeza 105. سوره فيل - Sura el-Fil 106. سوره قريش - Sura Kurejš 107. سوره ماعون - Sura el-Maun 108. سوره كوثر - Sura el-Kevser 109. سوره كافرون - Sura el-Kafirun 110. سوره نصر - Sura en-Nasr 111. سوره مسد - Sura el-Mesed 112. اخلاص - Sura el-Ihlas 113. سوره فلق - Sura el-Felek 114. سوره ناس - Sura en-Nas
Zatvaranje