Kilniojo Korano reikšmių vertimas - Persų k. vertimas - Al-Sadi tafsyras * - Vertimų turinys


Prašome pasirinkti sūrą
1. سوره فاتحه - Sūra Al-Fāticha 2. سوره بقره - Sūra Al-Bakara 3. سوره آل عمران - Sūra Al-’Imran 4. سوره نساء - Sūra An-Nisa 5. سوره مائده - Sūra Al-Ma’idah’ 6. سوره انعام - Sūra Al-An’am 7. سوره اعراف - Sūra Al-A’raf 8. سوره انفال - Sūra Al-Anfal 9. سوره توبه - Sūra At-Taubah 10. سوره يونس - Sūra Jūnus 11. سوره هود - Sūra Hūd 12. سوره يوسف - Sūra Jūsuf 13. سوره رعد - Sūra Ar-Ra’d 14. سوره ابراهيم - Sūra Ibrahim 15. سوره حجر - Sūra Al-Chidžr 16. سوره نحل - Sūra An-Nachl 17. سوره اسراء - Sūra Al-Isra’ 18. سوره كهف - Sūra Al-Kahf’ 19. سوره مريم - Sūra Marjama 20. سوره طه - Sūra Ta-Ha 21. سوره انبياء - Sūra Al-Anbija 22. سوره حج - Sūra Al-Hadždž 23. سوره مؤمنون - Sūra Al-Mu’minūn 24. سوره نور - Sūra An-Nūr 25. سوره فرقان - Sūra Al-Furkan 26. سوره شعراء - Sūra Aš-Šu’ara 27. سوره نمل - Sūra An-Naml 28. سوره قصص - Sūra Al-kasas 29. سوره عنكبوت - Sūra Al-’Ankabūt 30. سوره روم - Sūra Ar-Rūm 31. سوره لقمان - Sūra Lukman 32. سوره سجده - Sūra As-Sadždah 33. سوره احزاب - Sūra Al-Ahzab 34. سوره سبأ - Sūra Saba’ 35. سوره فاطر - Sūra Fatir 36. سوره يس - Sūra Ja-Syn 37. سوره صافات - Sūra As-Saffat 38. سوره ص - Sūra Sad 39. سوره زمر - Sūra Az-Zumar 40. سوره غافر - Sūra Ghafir 41. سوره فصلت - Sūra Fussilat 42. سوره شورى - Sūra Aš-Šūra 43. سوره زخرف - Sūra Az-Zukhruf 44. سوره دخان - Sūra Ad-Dukhan 45. سوره جاثيه - Sūra Al-Džasyja 46. سوره احقاف - Sūra Al-Ahkaaf 47. سوره محمد - Sūra Muhammad 48. سوره فتح - Sūra Al-Fath 49. سوره حجرات - Sūra Al-Hudžuraat 50. سوره ق - Sūra Kaaf 51. سوره ذاريات - Sūra Az-Zaarijaat 52. سوره طور - Sūra At-Tūr 53. سوره نجم - Sūra An-Nadžm 54. سوره قمر - Sūra Al-Kamar 55. سوره رحمن - Sūra Ar-Rahmaan 56. سوره واقعه - Sūra Al-Vaaki`ah 57. سوره حديد - Sūra Al-Hadid 58. سوره مجادله - Sūra AlMudžaadilah 59. سوره حشر - Sūra Al-Chašr 60. سوره ممتحنه - Sūra Al-Mumtachinah 61. سوره صف - Sūra As-Saf 62. سوره جمعه - Sūra Al-Džumuʻah 63. سوره منافقون - Sūra Al-Munaafikūn 64. سوره تغابن - Sūra At-Taghaabun 65. سوره طلاق - Sūra At-Talaak 66. سوره تحريم - Sūra At-Tachrym 67. سوره ملك - Sūra Al-Mulk 68. سوره قلم - Sūra Al-Kalam 69. سوره حاقه - Sūra Al-Chaakkah 70. سوره معارج - Sūra Al-Maʻaridž 71. سوره نوح - Sūra Nūch 72. سوره جن - Sūra Al-Džinn 73. سوره مزمل - Sūra Al-Muzzammil 74. سوره مدثر - Sūra Al-Muddassir 75. سوره قيامه - Sūra Al-Kijaamah 76. سوره انسان - Sūra Al-Insaan 77. سوره مرسلات - Sūra Al-Mursalaat 78. سوره نبأ - Sūra An-Naba’ 79. سوره نازعات - Sūra An-Naaziʻaat 80. سوره عبس - Sūra ʻAbasa 81. سوره تكوير - Sūra At-Takuyr 82. سوره انفطار - Sūra Al-Infitaar 83. سوره مطففين - Sūra Al-Mutaffiffyn 84. سوره انشقاق - Sūra Al-Inšikaak 85. سوره بروج - Sūra Al-Burūdž 86. سوره طارق - Sūra At-Taarik 87. سوره اعلى - Sūra Al-Aʻlaa 88. سوره غاشيه - Sūra Al-Ghaašijah 89. سوره فجر - Sūra Al-Fadžr 90. سوره بلد - Sūra Al-Balad 91. سوره شمس - Sūra Aš-Šams 92. سوره ليل - Sūra Al-Lail 93. سوره ضحى - Sūra Ad-Duchaa 94. سوره شرح - Sūra Aš-Šarch 95. سوره تين - Sūra At-tyn 96. سوره علق - Sūra Al-ʻAlak 97. سوره قدر - Sūra Al-Kadr 98. سوره بينه - Sūra Al-Baijinah 99. سوره زلزله - Sūra Az-Zalzalah 100. سوره عاديات - Sūra Al- ʻAadijaat 101. سوره قارعه - Sūra Al- Kaariʻah 102. سوره تكاثر - Sūra At- Takaasur 103. سوره عصر - Sūra Al-ʻAsr 104. سوره همزه - Sūra Al-Humazah 105. سوره فيل - Sūra Al-Fyl 106. سوره قريش - Sūra Al-Kuraiš 107. سوره ماعون - Sūra Al-Maaʻūn 108. سوره كوثر - Sūra Al-Kausar 109. سوره كافرون - Sūra Al-Kaafirūn 110. سوره نصر - Sūra An-Nasr 111. سوره مسد - Sūra Al-Masad 112. اخلاص - Sūra Al-Ikhlaas 113. سوره فلق - Sūra Al-Falak 114. سوره ناس - Sūra An-Naas
Uždaryti