የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - ፋሪስኛ ትርጉም ‐ ተፍሲረ ሰዕዲ * - የትርጉሞች ማዉጫ


እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. سوره فاتحه - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. سوره بقره - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. سوره آل عمران - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. سوره نساء - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. سوره مائده - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. سوره انعام - ሱረቱ አል-አንዓም 7. سوره اعراف - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. سوره انفال - ሱረቱ አል-አንፋል 9. سوره توبه - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. سوره يونس - ሱረቱ ዩኑስ 11. سوره هود - ሱረቱ ሁድ 12. سوره يوسف - ሱረቱ ዩሱፍ 13. سوره رعد - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. سوره ابراهيم - ሱረቱ ኢብራሂም 15. سوره حجر - ሱረቱ አል ሒጅር 16. سوره نحل - ሱረቱ አን-ነሕል 17. سوره اسراء - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. سوره كهف - ሱረቱ አል ከህፍ 19. سوره مريم - ሱረቱ መርየም 20. سوره طه - ሱረቱ ጣሃ 21. سوره انبياء - ሱረቱ አል አንቢያ 22. سوره حج - ሱረቱ አል ሐጅ 23. سوره مؤمنون - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. سوره نور - ሱረቱ አልን ኑር 25. سوره فرقان - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. سوره شعراء - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. سوره نمل - ሱረቱ አን ነምል 28. سوره قصص - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. سوره عنكبوت - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. سوره روم - ሱረቱ አር ሩም 31. سوره لقمان - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. سوره سجده - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. سوره احزاب - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. سوره سبأ - ሱረቱ ሰበእ 35. سوره فاطر - ሱረቱ ፋጢር 36. سوره يس - ሱረቱ ያሲን 37. سوره صافات - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. سوره ص - ሱረቱ ሷድ 39. سوره زمر - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. سوره غافر - ሱረቱ ጋፊር 41. سوره فصلت - ሱረቱ ፉሲለት 42. سوره شورى - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. سوره زخرف - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. سوره دخان - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. سوره جاثيه - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. سوره احقاف - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. سوره محمد - ሱረቱ ሙሀመድ 48. سوره فتح - ሱረቱ አል ፈትህ 49. سوره حجرات - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. سوره ق - ሱረቱ ቃፍ 51. سوره ذاريات - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. سوره طور - ሱረቱ አጥ ጡር 53. سوره نجم - ሱረቱ አን ነጅም 54. سوره قمر - ሱረቱ አል ቀመር 55. سوره رحمن - ሱረቱ አር ረሕማን 56. سوره واقعه - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. سوره حديد - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. سوره مجادله - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. سوره حشر - ሱረቱ አል ሐሽር 60. سوره ممتحنه - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. سوره صف - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. سوره جمعه - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. سوره منافقون - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. سوره تغابن - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. سوره طلاق - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. سوره تحريم - ሱረቱ አት ተህሪም 67. سوره ملك - ሱረቱ አል ሙልክ 68. سوره قلم - ሱረቱ አል ቀለም 69. سوره حاقه - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. سوره معارج - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. سوره نوح - ሱረቱ ኑህ 72. سوره جن - ሱረቱ አል ጂን 73. سوره مزمل - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. سوره مدثر - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. سوره قيامه - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. سوره انسان - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. سوره مرسلات - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. سوره نبأ - ሱረቱ አን ነበእ 79. سوره نازعات - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. سوره عبس - ሱረቱ ዐበሰ 81. سوره تكوير - ሱረቱ አት ተክዊር 82. سوره انفطار - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. سوره مطففين - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. سوره انشقاق - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. سوره بروج - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. سوره طارق - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. سوره اعلى - ሱረቱ አል አዕላ 88. سوره غاشيه - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. سوره فجر - ሱረቱ አል ፈጅር 90. سوره بلد - ሱረቱ አል በለድ 91. سوره شمس - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. سوره ليل - ሱረቱ አል ለይል 93. سوره ضحى - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. سوره شرح - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. سوره تين - ሱረቱ አት ቲን 96. سوره علق - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. سوره قدر - ሱረቱ አል ቀድር 98. سوره بينه - ሱረቱ አል-በይናህ 99. سوره زلزله - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. سوره عاديات - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. سوره قارعه - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. سوره تكاثر - ሱረቱ አት ተካሱር 103. سوره عصر - ሱረቱ አል ዓስር 104. سوره همزه - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. سوره فيل - ሱረቱ አል ፊል 106. سوره قريش - ሱረቱ ቁረይሽ 107. سوره ماعون - ሱረቱ አል ማዑን 108. سوره كوثر - ሱረቱ አል ከውሰር 109. سوره كافرون - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. سوره نصر - ሱረቱ አን ነስር 111. سوره مسد - ሱረቱ አል መሰድ 112. اخلاص - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. سوره فلق - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. سوره ناس - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት