Vertaling van de betekenissen Edele Qur'an - Perzische vertaling - Tafsir al-Saadi. * - Index van vertaling


Kies alstublieft een surah
1. سوره فاتحه - Soerat Alfaatiha (Het Begin) 2. سوره بقره - Soerat Albaqarah (De Koe) 3. سوره آل عمران - Soerat Aal-Imraan ( Het Huis van Imraan ) 4. سوره نساء - Soerat An-nisa (de vrouwen) 5. سوره مائده - Soerat El-Maidah (De tafel) 6. سوره انعام - Soerat el-Anaam (Het vee) 7. سوره اعراف - Soerat el-Araf (De verheven plaatsen) 8. سوره انفال - Soerat el-Anfaal (De oorlogsbuit) 9. سوره توبه - Soerat at-Tauba (Berouw) 10. سوره يونس - Soerat Joenoes (Jonas) 11. سوره هود - Soerat Hoed 12. سوره يوسف - Soerat Joesoef (Jozef) 13. سوره رعد - Soerat ar-Rad (De donder) 14. سوره ابراهيم - Soerat Ibrahim (Abraham) 15. سوره حجر - Soerat al-Hidjr (Het rotsachtige pad) 16. سوره نحل - Soerat De bij (an-Nahl) 17. سوره اسراء - Soerat al-Israa (De nachtelijke tocht) 18. سوره كهف - Soerat al-Kahf (De spelonk) 19. سوره مريم - Soerat Marjam ( Maria) 20. سوره طه - Soerat Taa Haa 21. سوره انبياء - Soerat Al-Ani'jaa (De Profeten) 22. سوره حج - Soerat Al-Hadj (De Pelgrimstocht) 23. سوره مؤمنون - Soerat Al-Moeminoen (De Gelovigen) 24. سوره نور - Soerat An-Noer (Het Licht) 25. سوره فرقان - Soerat Al-Forqaan (Het Criterion) 26. سوره شعراء - Soerat Asj-Sjoaraa (De Dichters) 27. سوره نمل - Soerat An-Naml (De Mieren) 28. سوره قصص - Soerat Al-Qasas (De Vertelling) 29. سوره عنكبوت - Soerat Al-Ankaboet (De Spin) 30. سوره روم - Soerat Ar-Roem (De Romeinen) 31. سوره لقمان - Soerat Loqmaan (De Wijzen) 32. سوره سجده - Soerat As-Sadjdah (De Aanbidding) 33. سوره احزاب - Soerat Al-Ahzaab (De Confrères) 34. سوره سبأ - Soerat Saba (De Stad van Saba) 35. سوره فاطر - Soerat Faatir ( De Schepper ) 36. سوره يس - Soerat Jaa Sien 37. سوره صافات - Soerat As-Saaffaat (Zij die in de Rangen behoren) 38. سوره ص - Soerat Saad 39. سوره زمر - Soerat Az-Zomar (De Groepen) 40. سوره غافر - Soerat Gafier 41. سوره فصلت - Soerat Fussilat 42. سوره شورى - Soerat Asj-Sjoera (De Consultatie) 43. سوره زخرف - Soerat Az-Zochrof (Gouden Juwelen) 44. سوره دخان - Soerat Ad-Dochaan (De Rook) 45. سوره جاثيه - Soerat Al-Djaasi'jah (Het Knielen) 46. سوره احقاف - Soerat Al-Ahqaaf (Bochtige Zandpaden) 47. سوره محمد - Soerat Mohammed 48. سوره فتح - Soerat Al-Fat'h (Overwinning) 49. سوره حجرات - Soerat Al-Hodjoraat (De binnenkamers) 50. سوره ق - Soerat Qaaf 51. سوره ذاريات - Soerat Az-Zaari'jaat (De Winden die Verspreiden) 52. سوره طور - Soerat At-Toer (De Berg) 53. سوره نجم - Soerat An-Nadjm (De Ster) 54. سوره قمر - Soerat Al-Qamar (De Maan) 55. سوره رحمن - Soerat Ar-Rahmaan (De Meest Gracieuze) 56. سوره واقعه - Soerat Al-Waaqiah (De Onoverkomelijke Gebeurtenis) 57. سوره حديد - Soerat Al-Hadied (Het IJzer) 58. سوره مجادله - Soerat Al-Modjaadalah (De Vrouw die Pleit) 59. سوره حشر - Soerat Al-Hasjr (De Bijeenkomst) 60. سوره ممتحنه - Soerat Al-Momtahanah (De Vrouw die Ondervraagt zal worden) 61. سوره صف - Soerat As-Saff (De Strijdplaats) 62. سوره جمعه - "Soerat Al-Djomo'ah (De Vrijdag, Bijeenkomst)" 63. سوره منافقون - Soerat Al-Monaafiqoen (De Huichelaars) 64. سوره تغابن - Soerat At-Taghaabon (Beider Verlies en Winst) 65. سوره طلاق - Soerat At-Talaaq (De Scheiding) 66. سوره تحريم - Soerat At-Tahriem (Denkende dat iets Verboden is) 67. سوره ملك - Soerat Al-Molk (De Dominie) 68. سوره قلم - Soerat Al-Qalam (De Pen) 69. سوره حاقه - Soerat Al-Haaqqah (De Zekere Realiteit) 70. سوره معارج - Soerat Al-Ma'aaridj (De Manieren van Ascentie) 71. سوره نوح - Soeart Noeh (Noach) 72. سوره جن - Soerat Al-Djinn (De Djinn) 73. سوره مزمل - Soerat Al-Mozzammil (Gevouwen in Kleding) 74. سوره مدثر - Soerat Al-Moddassir (Iemand die Gebundeld is) 75. سوره قيامه - Soerat Al-Qi'jaamah (De Resurrectie) 76. سوره انسان - Soerat Al-Insaan (De Tijd) 77. سوره مرسلات - Soerat Al-Morsalaat (Zij Die Gezonden Waren) 78. سوره نبأ - Soerat An-Naba (Het Nieuws) 79. سوره نازعات - Soerat An-Naziaat 80. سوره عبس - Soerat Abasa (Hij Fronste) 81. سوره تكوير - Soerat At-Takwier (Het Opvouwen) 82. سوره انفطار - Soerat Al-Infitaar (Het Klievende) 83. سوره مطففين - Soerat Al-Motaffifeen (Daden in Fraude) 84. سوره انشقاق - Soerat Al-Insjiqaaq (De Splijting) 85. سوره بروج - Soerat Al-Boroej (De Tekens van de Zodiak) 86. سوره طارق - Soerat At-Taariq (De Nachtelijke Bezoeker) 87. سوره اعلى - Soerat Al-Ala (De Allerhoogste) 88. سوره غاشيه - Soerat Al-Ghaasjijah (Het Overweldigende Evenement) 89. سوره فجر - Soerat Al-Fadjr (De Dageraad) 90. سوره بلد - Soerat Al-Balad (De Stad) 91. سوره شمس - Soerat Asj-Sjams (De Zon) 92. سوره ليل - Soerat Al-Lail (De Nacht) 93. سوره ضحى - Soerat Ad-Dhohaa (De Glorieuze Ochtend) 94. سوره شرح - Soerat Asj-Sjarh (De Expansie) 95. سوره تين - Soerat At-Tien (De Vijg) 96. سوره علق - Soerat Al-Alaq (Het Geronnen Bloed) 97. سوره قدر - Soerat Al-Qadr (De Waardevolle Nacht) 98. سوره بينه - Soerat Al-Bajjinah (Het Uitsluitende Bewijs) 99. سوره زلزله - Soerat Az-Zalzalah (Het Geschudene) 100. سوره عاديات - Soerat Al-Aadi'jaat (Zij Die Rennen) 101. سوره قارعه - Soerat Al-Qaariah (De Dag van Oproering) 102. سوره تكاثر - Soerat At-Takaathor (Opstapelen) 103. سوره عصر - Soerat Al-Asr (De Tijd) 104. سوره همزه - Soerat Al-Homazah (De Schandaal Verspreider) 105. سوره فيل - Soerat Al-Fiel (De Olifant) 106. سوره قريش - Soerat Qoraisj 107. سوره ماعون - Soerat Al-Maa'oen (De Noden van Buren) 108. سوره كوثر - Soerat Al-Kauthar (Overvloed) 109. سوره كافرون - Soerat Al-Kaafiroen (De Ongelovigen) 110. سوره نصر - Soerat A-Nasr (De Overwinning) 111. سوره مسد - "Soerat Al-Masad (De Palmvezel, De Vlam)" 112. اخلاص - Soerat Al-Ikhlaas (Zuiverheid van Geloof) 113. سوره فلق - Soerat Al-Falaq (De Dauw) 114. سوره ناس - Soerat A-Naas (De Mensheid)
Sluit