పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క ఎన్సైక్లోపీడియా

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను ప్రపంచ భాషలలో విశ్వసనీయమైన భాష్యాలు మరియు అనువాదాలను అందించే దిశగా.

 

అనువాదాల విషయసూచిక

అనేక భాషలలో పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క భావార్ధాలను అన్వేషించి, డౌన్ లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్న అనువాదాలను బ్రౌజ్ చేయండి


ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను తెలుగులొ అనువదించడం. దాని అనువాదకులు అబ్దుర్రహీమ్ ఇబ్నె ముహమ్మద్. 2024-02-20 - V1.0.6

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF - XML - CSV - Excel - API

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

పూర్తయిన అనువాదాలు

ఇస్లాం హౌస్ IslamHouse.com సహకారంతో సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్ల బృందం అనువదించిన ఖురాన్ అర్థాలను ఆంగ్లంలోకి అనువదించడం. (ఇది అమలులో ఉంది). 2024-01-31 - V1.0.14

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF - PDF* -

నూర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రచురించిన నిజమైన అంతర్జాతీయ వెర్షన్ అయిన ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను ఆంగ్లంలోకి అనువదించడం 2022-07-20 - V1.1.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను ఆంగ్లంలోకి అనువదించడం, తకీ అల్-దిన్ అల్-హిలాలీ మరియు మహమ్మద్ మొహ్సిన్ ఖాన్ అనువదించారు 2019-12-27 - V1.1.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఇంగ్లీషు అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - నాలుగు భాగాలు - అనువాదం డా. వలీద్ బులైహిష్ అల్ అమ్రి 2023-03-12 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను ఫ్రెంచ్ లో అనువదించడం. దాని అనువాదకులు డా: నబీల్ రిద్వాన్. నూర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ దానిని ప్రచురించింది. ఎడిషన్ 2017. 2018-10-11 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఫ్రెంచి భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం రషీద్ మఆష్ 2021-06-06 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ అర్థాలను ఫ్రెంచ్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు ముహమ్మద్ హమీదుల్లాహ్. సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్ల పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించడం, మదింపు చేయడం మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ లేషన్ యాక్సెస్ లభ్యం అవుతుంది. 2022-01-10 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

యొక్క అర్థాలను స్పానిష్ లోకి అనువదించడం. నూర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ అనువాదము. 2017 ఎడిషన్ 2018-10-09 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

స్పానిష్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - ముహమ్మద్ ఈసా గార్సియా - హిజ్రీ 1433 ముద్రణ. 2023-04-15 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను స్పానిష్ లోకి అనువదించడం - లాటిన్ అమెరికన్ వెర్షన్, నూర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ యొక్క అనువాదం. 2017 ఎడిషన్ 2018-10-09 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను పోర్చుగీస్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు డా : హల్మీనసర్. దీనిని సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ పర్యవేక్షణలో 1440 సంలో సరిచేసి అభివృద్ధి చేశారు 2023-04-15 - V1.3.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-01-17 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను జర్మన్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు అబ్దుల్లా అస్-సమిత్ (ఫ్రాంక్ బుబెన్ హైమ్) మరియు డా: నదీమ్ ఇల్యాస్. 2021-01-07 - V1.1.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

జర్మను భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం అబూ రదా ముహమ్మద్ బిన్ అహ్మద్ బిన్ రసూల్. 2015 ముద్రణ. 2016-11-27 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఇటాలియన్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - ఉథ్మాన్ అష్-షరీఫ్ - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం, హిజ్రీ 1440 ముద్రణ 2022-08-29 - V1.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البلغارية. 2021-06-07 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఇస్లామిక్ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ రొమేనియా ప్రచురించిన ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను రోమేనియన్ లోకి అనువదించడం. సం 2010 2022-03-27 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، للمركز الإسلامي الهولندي. جار العمل عليها. 2024-01-29 - V2.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

టర్కిష్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం షఅబాన్ బరీతష్ - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం పర్యవేక్షణలో సరిదిద్ద బడింది – మీ అభిప్రాయం పంపేందుకు, క్వాలిటీ అంచనా వేసేందుకు మరియు నిరంతరం అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా ఒరిజినల్ అనువాదం కూడా అందుబాటులో ఉంచబడింది. 2019-12-26 - V1.1.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

టర్కిష్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం సభ్యులు - ఇస్లాం హౌస్ వెబ్సైటు www.islamhouse.com సహకారంతో. 2018-10-16 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ అర్థాలను టర్కిష్ లోకి అనువదించడం. దానిని ఒక ధార్మిక పండితుల బృందం అనువదించింది. సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్ల పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించడం, మదింపు చేయడం మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ లేషన్ యాక్సెస్ లభ్యం అవుతుంది. 2017-05-23 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ అర్థాలను అజర్ బైజాన్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు అలీ ఖాన్ మూసాయీఫ్. సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ ద్వారా సరిచేయబడ్డ, అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ అనువాదం యాక్సెస్ చేసుకోబడుతుంది. 2023-12-04 - V1.0.4

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

జార్జియా భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం పర్యవేక్షణలో అనువాదం జరుగుతున్నది - ఐదు భాగాలు పూర్తి అయినాయి. 2022-10-05 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను మాసిడోనియన్ లోకి అనువదించడం, మాసిడోనియన్ పండితుల బృందం అనువదించి సమీక్షించింది 2021-04-22 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

అల్బేనియా భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం హస్సాన్ నాహీ - అల్బేనియన్ ఇన్'స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇస్లామిక్ థాట్ అండ్ ఇస్లామిక్ సివిలైజేషన్ సంస్థ ప్రచురణ, 2006 ముద్రణ. 2019-12-22 - V1.1.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

అల్బేనియా భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం సభ్యులు, ఇస్లాం హౌస్ వెబ్సైటు www.islamhouse.com సహకారంతో - అనువాదం జరుగుతున్నది. 2022-11-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

దారుల్-ఇస్లాం సహకారంతో సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ బృందం అనువదించిన ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను బోస్నియన్ లోకి అనువదించడం www.islamhouse.com 2024-02-01 - V2.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

బోస్నియన్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - ముహమ్మద్ మీహానూఫీతష్ - 2013 ముద్రణ - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం పర్యవేక్షణలో సరిదిద్ద బడింది – మీ అభిప్రాయం పంపేందుకు, క్వాలిటీ విలువ కట్టేందుకు మరియు నిరంతరం అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా ఒరిజినల్ అనువాదం కూడా అందుబాటులో ఉంచబడింది. 2019-12-21 - V1.1.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను బోస్నియన్ లోకి అనువదించడం, బసీమ్ కర్కోట్ అనువదించింది. సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్ల పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది మరియు అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ లేషన్ యాక్సెస్ లభ్యం అవుతుంది 2017-04-10 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

సెర్బియా భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం సభ్యులు, ఇస్లాం హౌస్ వెబ్సైటు www.islamhouse.com సహకారంతో - అనువాదం జరుగుతున్నది. 2023-10-08 - V1.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

رجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الليتوانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-06-08 - V1.0.5

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను ఉక్రేనియన్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు డా: మీఖాయిలో యాఖూబోఫీతష్. 1433 సం లో ప్రచురితమైనది. అనువాద పయినీర్ల కేంద్రం పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అసలు అనువాదం అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కోసం అందుబాటులో ఉంది. 2021-06-21 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను కజక్ లో అనువదించడం. దాని అనువాదకులు ఖలీఫా అల్ తాయి. అనువాద పయినీర్ల కేంద్రం పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అసలు అనువాదం అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కోసం అందుబాటులో ఉంది. 2017-03-30 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوزبكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2023-10-31 - V1.0.4

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

ఉజ్బెక్ భాషలో అల్ అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ అల్ కరీమ్ అనువాదం - అనువాదం ముహమ్మద్ సాదిఖ్ ముహమ్మద్ యూసుఫ్ - హిజ్రీ 1430 ముద్రణ - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం పర్యవేక్షణలో సరిదిద్ద బడింది – మీ అభిప్రాయం పంపేందుకు, క్వాలిటీ అంచనా వేసేందుకు మరియు నిరంతరం అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా ఒరిజినల్ అనువాదం కూడా అందుబాటులో ఉంచబడింది. 2017-06-09 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

అల్ మలిక్ ఫహద్ అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, మదీనా మునవ్వరహ్, హిజ్రీ 1412 ముద్రణ - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం పర్యవేక్షణలో సరిదిద్ద బడింది – రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం పర్యవేక్షణలో సరిదిద్ద బడింది – మీ అభిప్రాయం పంపేందుకు, క్వాలిటీ అంచనా వేసేందుకు మరియు నిరంతరం అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా ఒరిజినల్ అనువాదం కూడా అందుబాటులో ఉంచబడింది. 2017-03-25 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

తాజిక్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం సభ్యులు - ఇస్లాం హౌస్ వెబ్సైటు www.islamhouse.com సహకారంతో. 2018-09-29 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను తాజిక్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు ఖాజా మీరోఫ్ ఖాజా మీర్. సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్ల పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది మరియు అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ లేషన్ యాక్సెస్ లభ్యం అవుతుంది. 2022-01-24 - V1.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة القيرغيزية، ترجمها شمس الدين حكيموف عبدالخالق، تمت مراجعتها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة. 2024-02-20 - V1.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను ఇండోనేషియాలోకి అనువదించడం, మాజీ సంస్థ అనువాదం, 2016 ఎడిషన్సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ రవ్వాద్ పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించడం, మదింపు చేయడం మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ లేషన్ యాక్సెస్ లభ్యం అవుతుంది 2022-05-26 - V1.1.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఇండోనేషియన్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - ఇస్లామీయ మంత్రిత్వ శాఖ, ఇండోనేషియా ప్రచురణ - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం పర్యవేక్షణలో సరిదిద్ద బడింది – మీ అభిప్రాయం పంపేందుకు, క్వాలిటీ అంచనా వేసేందుకు మరియు నిరంతరం అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా ఒరిజినల్ అనువాదం కూడా అందుబాటులో ఉంచబడింది. 2021-04-04 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను ఇండోనేషియాలోకి అనువదించడం. ఇండోనేషియా మత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ చే గుర్తింపు పొందిన కమిటీ యొక్క అనువాదం. సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్ల పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించడం, మదింపు చేయడం మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ లేషన్ యాక్సెస్ లభ్యం అవుతుంది. 2018-04-19 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

www.islamhouse.com ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను ఫిలిబ్బీన్ లో అనువదించడం. దారుల్ ఇస్లాం సహకారంతో రువాద్ అనువాద సెంటర్ యొక్క ఒక వర్గం దాన్ని అనువదించింది. 2023-10-31 - V1.1.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية الإيرانيونية ، ترجمها الشيخ عبد العزيز غرو عالم سارو منتانج. 2022-12-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

మలాయ్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం అబ్దుల్లాహ్ ముహమ్మద్ బాస్మియహ్ 2021-01-27 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను చైనీస్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు ముహమ్మద్ మకీన్. అనువాద పయినీర్ల కేంద్రం పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అసలు అనువాదం అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కోసం అందుబాటులో ఉంది. 2022-09-07 - V1.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2023-12-26 - V1.0.4

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF - PDF* -

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను ఉయ్ఘుర్ లో అనువదించడం. దాని అనువాదకులు షేక్ ముహమ్మద్ సాలెహ్. సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ ద్వారా సరిచేయబడ్డ, అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ అనువాదం యాక్సెస్ చేసుకోబడుతుంది 2018-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను జపనీస్ లోకి అనువదించడం, అనువాదకులు సయీద్ సాటో, ప్రచురణ హిజ్రి శకం 1440 సంవత్సరం. 2024-02-27 - V1.0.10

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

కొరియన్ లో ఖురాన్ యొక్క అర్థాల అనువాదం. ఇది ఇస్లాం హౌస్ islamhouse.com సహకారంతో సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ పర్యవేక్షణలో అభివృద్ధి చేయబడింది. 2022-03-03 - V1.0.3

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2023-12-31 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

వియత్నామీ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - రువ్వాద్ అనువాద కేంద్రం సభ్యులు, ఇస్లాం హౌస్ వెబ్సైటు www.islamhouse.com సహకారంతో - అనువాదం జరుగుతున్నది. 2023-11-09 - V1.0.6

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను వియత్నామీస్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు హాసన్ అబ్దుల్ కరీం. . సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్ల పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించడం, మదింపు చేయడం మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ లేషన్ యాక్సెస్ లభ్యం అవుతుంది. 2017-05-31 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

థాయ్ లాండ్ కు చెందిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఇన్ స్టిట్యూట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కు చెందిన ఒక బృందం అనువదించిన ఖురాన్ అర్థాల అనువాదం థాయ్ లోకి. సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్ల పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించడం, మదింపు చేయడం మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ లేషన్ యాక్సెస్ లభ్యం అవుతుంది 2016-10-15 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖైమర్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - కంబోడియాన్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ డెవలప్‌మెంట్ అసోసియేషన్ ప్రచురణ, 2012 ముద్రణ. 2021-10-25 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-04 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఫ్రెంచి భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం రువ్వాద్ అనువాద కేంద్ర బృందం - ఇస్లాం హౌస్ వెబ్సైటు www.islamhouse.com సహకారంతో. 2024-01-01 - V1.1.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

ترجمة تفسير السعدي إلى اللغة الفارسية. 2022-03-21 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

పెర్షియన్ డారి భాషలో ఖుర్ఆన్ భావానువాదం - అనువాదం మౌల్వీ ముహమ్మద్ అన్వర్ బదఖషానీ 2021-02-16 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను కుర్దిష్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు ముహమ్మద్ సాలెహ్ బామూకీ . సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ ద్వారా సరిచేయబడ్డ, అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ అనువాదం యాక్సెస్ చేసుకోబడుతుంది. 2023-02-16 - V1.1.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను కుర్దిష్ లోకి అనువదించడం, సలాహుద్దీన్ అబ్దుల్ కరీమ్ అనువదించారు 2021-03-28 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية الكرمنجية، ترجمها د. اسماعيل سگێری. 2022-01-13 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة البشتو ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-02-15 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

పష్టూ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం జకరియా అబ్దుల్ సలామ్ - రివ్యూ ముఫ్తీ అబ్దుల్ వలీ ఖాన్ - హిజ్రీ 1432 ముద్రణ. 2020-06-15 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

హిబ్రూ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - దారుల్ ఇస్లాం, అల్ ఖుద్స్ ప్రచురణ. 2023-08-22 - V1.0.3

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను ఉర్దూలోకి అనువాద. దాన్ని అనువదించిన వారు ముహమ్మద్ ఇబ్రహీం జూనాగడి. సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ ద్వారా సరిచేయబడ్డ, అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కొరకు ఒరిజినల్ అనువాదం యాక్సెస్ చేసుకోబడుతుంది. 2021-11-29 - V1.1.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను హిందీలోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు అజీజుల్ హఖ్ ఉమరి. 2023-01-30 - V1.1.4

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను బెంగాలీలో అనువదించడం. దాని అనువాదకులు డా : అబూబకర్ ముహమ్మద్ జకరయ్య. 2021-05-22 - V1.1.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

మరాఠి భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం ముహమ్మద్ షఫీ అన్సారీ - అల్ బిర్ర్ సంస్థ ప్రచురణ - ముంబాయి. 2018-10-03 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను తెలుగులొ అనువదించడం. దాని అనువాదకులు అబ్దుర్రహీమ్ ఇబ్నె ముహమ్మద్. 2024-02-20 - V1.0.6

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

గుజరాతీ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం రాబీలా ఉమ్రి, ప్రెసిడెంటు మర్కజ్ అల్ బహూథ్ అల్ ఇస్లామీయ వ తాలీమ్, గుజరాతు - అల్ సంస్థ ప్రచురణ - ముంబాయి 2017. 2024-01-30 - V1.1.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను మళయాళంలో అనువదించడం, అబ్దుల్ హమీద్ హైదర్ అల్-మదనీ మరియు కున్హి మహమ్మద్ అనువదించారు. 2021-05-30 - V1.0.3

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية ترجمها محمد حمزة بتور. 2023-01-10 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

అస్సామీ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం షేఖ్ రఫీఖుల్ ఇస్లాం హబీబుర్రహ్మాన్ - అనువాదం చేసిన సంవత్సరం హిజ్రీ 1438. 2024-01-31 - V1.0.4

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

తమిళ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం షేఖ్ ఉమర్ షరీఫ్ బిన్ అబ్దుల్ సలామ్. 2022-12-13 - V1.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

ఖురాన్ అర్థాలను తమిళంలోకి అనువదించడం, దానిని అనువాదకులు అబ్దుల్ హమీద్ అల్ బాఖవి. 2021-01-07 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

www.islamhouse.com ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను సింహళంలో అనువదించడం. దారుల్ ఇస్లాం సహకారంతో రువాద్ అనువాద సెంటర్ యొక్క ఒక వర్గం దాన్ని అనువదించింది. 2024-02-22 - V1.0.5

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

ఖుర్ఆన్ యొక్క అర్థాలను నేపాలీలోకి అనువదించడం. సెంట్రల్ సొసైటీ ఆఫ్ అహ్లుల్ హదీస్ నేపాల్ యొక్క అనువాదం. 2021-03-11 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

స్వాహిలి భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం ముహ్సిన్ అల్ బరూనీ 2021-03-09 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ అర్థాలను స్వాహిలీలోకి అనువదించడం,దాని అనువాదకులు డా: అబ్దుల్లా ముహమ్మద్ అబూబకర్ మరియు నాసిర్ ఖుమైస్ 2016-11-28 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصومالية ترجمها عبدالله حسن يعقوب. 2024-01-15 - V1.0.16

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ అర్థాలను అమ్హరిక్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు ముహమ్మద్ సాదిఖ్ మరియు మహమ్మద్ అస్సానీ హబీబ్. అనువాద పయినీర్ల కేంద్రం పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అసలు అనువాదం అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కోసం అందుబాటులో ఉంది. 2023-12-04 - V1.1.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

యూరోపియన్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం షేఖ్ అబూ రహీమహ్ మీకాయీల్ - హిజ్రీ 1432 ముద్రణ. 2021-11-16 - V1.0.6

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి - PDF -

అబూ బకర్ మహమూద్ జోమి అనువదించిన ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను హౌసాలోకి అనువదించడం. అనువాద పయినీర్ల కేంద్రం పర్యవేక్షణలో ఇది సరిచేయబడింది, మరియు అసలు అనువాదం అభిప్రాయం, మదింపు మరియు నిరంతర అభివృద్ధి కోసం అందుబాటులో ఉంది 2021-01-07 - V1.2.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఒరోమో భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం గాలీ అబాబూర్ అబాగూనా - 2009 ముద్రణ. 2023-08-01 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

లుగాండా భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం అల్ ఆఫ్రికియ్యహ్ లిల్ తన్మియ్యహ్ సంస్థ. 2019-10-13 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖుర్ఆన్ అర్థాలను ఇన్కోలో అనువదించడం. దాని అనువాదకులు దియాన్ ముహమ్మద్ 2021-11-28 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها كرامو/ بابا مامادي جاني. 2021-12-20 - V1.0.3

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను కెన్యాలోకి అనువదించడం, రోండా ముస్లిం అసోసియేషన్ బృందం అనువదించింది. 2022-08-21 - V1.0.3

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2024-02-19 - V1.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

దగ్బనియా భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం ముహమ్మద్ బాబా గతూబూ 2020-10-29 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

చిచియో భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ భావానువాదం - అనువాదం ఖాలిద్ ఇబ్రాహీమ్ బైతాలా - 2020 ముద్రణ. 2022-04-04 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

అసంటే ట్వి భాషలో ఖుర్ఆన్ భావానువాదం - అనువాదం షేఖ్ హారూన్ ఇస్మాయీల్ 2023-08-16 - V1.0.3

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

యావో భాషలో ఖుర్ఆన్ భావానువాదం - ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ హమీద్ సలీకా 2020-12-06 - V1.0.2

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

దారుల్ -ఇస్లాం www.islamhouse.com సహకారంతో సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ బృందం అనువదించిన ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను ఫ్లాన్నేస్ లోకి అనువదించడం 2022-02-09 - V1.0.1

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة اللينغالا، ترجمها زكريا محمد بالنغوغو. 2021-09-27 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

సంక్షిప్తంగా ఖుర్ఆన్ యొక్క తఫ్సీర్ (వ్యాఖ్యానం)

అరబీ భాషలో తఫ్సీర్ అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ. 2017-02-15 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

ఇండోనేషియన్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2017-01-23 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

పెర్షియన్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ. 2017-01-23 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

టర్కిష్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం, మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2021-08-22 - V1.1.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

బోస్నియా భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2019-04-15 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

బెంగాలీ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం, మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2020-10-15 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

స్పానిష్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం, మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2020-12-31 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

ఫిలిపినో (తగలాగ్) భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2017-01-23 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

వియత్నామీ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన భావానువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2019-02-10 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

ఇటాలియన్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2019-04-15 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

ఫ్రెంచి భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2019-10-03 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

చైనీసు భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం, మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2020-09-29 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

జపనీసు భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం, మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ 2020-10-01 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة الهندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة الكردية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة القيرغيزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة البشتوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة الصربية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة التايلندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة الأويغورية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

الترجمة الأوزبكية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

అనువాదాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి

అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు

అరబీ భాషలో అత్తఫ్సీర్ అల్ మైసర్ (ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానం) - అల్ మలిక్ ఫహద్ ఖుర్ఆన్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, మదీనా మునవ్వరహ్ ప్రచురణ. 2017-02-15 - V1.0.0

ఖుర్ఆన్ యొక్క వ్యాఖ్యానాలను బ్రౌజ్ చేయండి

కితాబ్ అస్సిరాజ్ ఫీ బయాన్ గరీబ్ అల్ ఖుర్ఆన్ అనే పుస్తకం నుండి పదాల అర్థం 2017-02-15 - V1.0.0

ఖుర్ఆన్ యొక్క వ్యాఖ్యానాలను బ్రౌజ్ చేయండి

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అనువాదాలు

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة السويدية
اللغة السويدية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

డెవలపర్ల సేవలు

డెవలపర్లు పవిత్ర ఖుర్ఆన్లో దాని సాఫ్ట్వేర్ను స్థాపించడానికి అవసరమైన విషయాల్ని అందించడానికి ఉద్దేశించిన సేవలు

Developers API

XML

ఎక్సెల్ ఫైల్లోని అనువాదాలను డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి XML

CSV

ఎక్సెల్ ఫైల్లోని అనువాదాలను డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి CSV

Excel

ఎక్సెల్ ఫైల్లోని అనువాదాలను డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి Excel