ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: الشمس
آية:
 

سورة الشمس - Ash-Shams

من مقاصد السورة:
التأكيد بأطول قسم في القرآن، على تعظيم تزكية النفس بالطاعات، وخسارة دسّها بالمعاصي.
Ci si concentra sul mostrare i Segni di Allāh e le Sue grazie negli orizzonti e nelle anime e le loro condizioni, purificando le anime e dissuadendole dal commettere peccati.

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا
Allāh giurò sul sole, e giurò sul momento in cui si leva, dopo essere sorto dal Levante.
التفاسير العربية:
وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
E giurò sulla luna quando segue le sue tracce dopo il tramonto.
التفاسير العربية:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
Giurò sul giorno quando rivela ciò che vi è sulla terra con la sua luce.
التفاسير العربية:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا
E giurò sulla notte quando copre la superficie della terra e la rende scura.
التفاسير العربية:
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
E giurò sul Cielo e giurò sulla sua perfetta edificazione.
التفاسير العربية:
وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا
E giurò sulla terra affinché la gente potesse dimorarvi.
التفاسير العربية:
وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا
E giurò su tutte le anime e giurò sulla perfezione della sua creazione da parte di Allāh.
التفاسير العربية:
فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا
Le fece capire, senza insegnamenti, qual è il male da evitare e qual è il bene da compiere.
التفاسير العربية:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
Colui che ha purificato la propria anima, elevandola con le virtù e liberandola dalle nefandezze, avrà ottenuto ciò che vuole,
التفاسير العربية:
وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
mentre colui che ha imprigionato la propria anima nei peccati capitali e veniali avrà perduto sé stesso.
التفاسير العربية:
كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ
I Thamuditi smentirono il loro profeta Sāleħ, poiché oltrepassarono ogni limite, commettendo peccati capitali e veniali.
التفاسير العربية:
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا
Quando il più licenzioso di loro venne scelto per rappresentare il suo popolo,
التفاسير العربية:
فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا
Il Messaggero di Allāh, Sāleħ pace a lui, disse loro: "Lasciate in pace questa cammella di Allāh che si abbevera nel giorno a lei riservato e non fatele del male".
التفاسير العربية:
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا
Smentirono il loro messaggero sulla questione della cammella e il più licenzioso di loro la uccise con il loro consenso, e così divennero compagni nel peccato. Allāh inflisse loro la Sua punizione e li distrusse con l'Urlo a causa dei loro peccati, e inflisse a tutti la stessa punizione che li distrusse.
التفاسير العربية:
وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا
Allāh, gloria Sua, inflisse loro questa punizione che li distrusse senza dover temere alcuna conseguenza.
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• أهمية تزكية النفس وتطهيرها.
• Sull'importanza di elevare la propria anima e purificarla.

• المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم.
• Coloro che aiutano a commettere peccati sono compagni nel peccato.

• الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية.
• I peccati sono la causa della punizione in questo mondo.

• كلٌّ ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاصٍ.
• Ognuno è portato a compiere ciò per cui è stato creato; tra questi vi è l'obbediente e il disobbediente.


 
ترجمة معاني سورة: الشمس
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم - فهرس التراجم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

إغلاق