ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: العلق
آية:
 

سورة العلق - Al-‘Alaq

من مقاصد السورة:
الإنسان بين هدايته بالوحي وضلاله بالاستكبار والجهل.
Ang paglilinaw sa pagkaganap ng tao dahil sa kaalaman at pagkasi na nag-uudyok sa pagkahumaling ng tao sa Panginoon nito at pagpapasailalim nito sa Kanya, at sa pagkakulang naman niya dahil sa pagsalungat doon.

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ
Bumasa ka, O Sugo, ng ikinakasi ni Allāh sa iyo, na nagpapasimula sa ngalan ng Panginoon mo na lumikha sa lahat ng mga nilikha,
التفاسير العربية:
خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ
lumikha sa tao mula sa isang piraso ng dugong namuo matapos na ito dati ay isang patak.
التفاسير العربية:
ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ
Bumasa ka, O Sugo, ng ikinakasi ni Allāh sa iyo samantalang ang Panginoon mo ay ang Napakamapagbigay, na walang nakapapantay sa pagkamapagbigay Niya na isang mapagbigay sapagkat Siya ay ang marami ang kagalantehan at ang paggawa ng mabuti.
التفاسير العربية:
ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ
na nagturo ng pagsasatitik at pagsulat sa pamamagitan ng panulat,
التفاسير العربية:
عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ
nagturo sa tao ng hindi dati nito nalaman.
التفاسير العربية:
كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ
Sa katotohanan, tunay na ang taong masamang-loob tulad ni Abū Jahl ay talagang lumampas sa hangganan sa paglabag sa mga hangganan ni Allāh.
التفاسير العربية:
أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ
dahilan sa nakakita siya sa sarili niya na nakasapat dahil sa taglay niya na impluwensiya at yaman.
التفاسير العربية:
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ
Tunay na tungo sa Panginoon mo, O tao, ang pagbabalik sa Araw ng Pagbangon para gumanti Siya sa bawat ayon sa magiging karapat-dapat dito.
التفاسير العربية:
أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يَنۡهَىٰ
Nakakita ka ba ng higit na kataka-taka kaysa sa nauukol kay Abū Jahl na sumasaway
التفاسير العربية:
عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ
sa lingkod Naming si Muḥammad – sumakanya ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan – kapag nagdasal siya sa tabi ng Ka`bah?
التفاسير العربية:
أَرَءَيۡتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلۡهُدَىٰٓ
Nakakita ka ba kung itong sinasaway ay nasa isang patnubay at isang pagkatalos mula sa Panginoon niya,
التفاسير العربية:
أَوۡ أَمَرَ بِٱلتَّقۡوَىٰٓ
o nag-uutos noon ng pangingilag magkasala kay Allāh sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos Niya at pag-iwas sa mga sinasaway Niya? Sinasaway ba ang sinumang ito ang pumapatungkol sa kanya?
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره.
Ang lugod ni Allāh ay ang pinakamatayog na layon.

• رضا الله هو المقصد الأسمى.
Ang kahalagahan ng pagbabasa at pagsusulat sa Islām.

• أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
Ang panganib ng pagkamayaman kapag humatak ito tungo sa pagmamalaki at paglayo sa katotohanan.

• خطر الغنى إذا جرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
Ang pagsaway sa nakabubuti ay isa sa mga katangian ng kawalang-pananampalataya.

• النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
Ang mga pagkakasala ay nagpapabigat sa likod ng Propeta – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – kaya ano ang tingin mo sa nalalabi sa mga nilikha?


أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ
Nakakita ka ba kung nagpasinungaling sa inihatid ng Sugo ang tagasaway na ito o umayaw siya roon? Hindi ba siya natatakot kay Allāh?
التفاسير العربية:
أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ
Hindi ba nakaalam ang tagasaway ng lingkod na iyan sa pagdarasal na si Allāh ay nakakikita sa ginagawa nito, na walang nakakukubli sa Kanya mula roon na anuman?
التفاسير العربية:
كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ
Ang usapin ay hindi gaya ng ginuniguni ng mangmang na ito! Talagang kung hindi siya nagpigil sa pananakit niya sa lingkod Namin at pagpapasinungaling niya rito ay talagang dadaklot nga Kami sa kanya habang hinihila patungo sa apoy sa pamamagitan ng unahan ng ulo niya nang may karahasan.
التفاسير العربية:
نَاصِيَةٖ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٖ
Ang nagmamay-ari ng bumbunang iyon ay nagsisinungaling sa sabi, nagkakamali sa gawa.
التفاسير العربية:
فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ
Kaya tumawag siya – kapag dinadaklot siya sa unahan ng ulo niya patungo sa Apoy – sa mga kasamahan niya at mga tao ng umpukan niya upang magpatulong sa kanila upang sumagip sila sa kanya mula sa pagdurusa.
التفاسير العربية:
سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ
Tatawag Kami mismo sa mga tanod ng Impiyerno na mga anghel na mababagsik, na hindi sumusuway sa Amin sa ipinag-utos sa kanila at gumagawa sa ipinag-uutos sa kanila. Kaya tumingin siya sa kung alin sa dalawang pangkat ang higit na malakas at higit na nakakakaya.
التفاسير العربية:
كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب۩
Ang usapin ay hindi gaya ng hinaka-haka ng tagalabag sa katarungan na ito na magparating siya sa iyo ng isang kasagwaan. Kaya huwag kang tumalima sa kanya sa isang pag-uutos ni isang pagsaway, magpatirapa ka kay Allāh, at lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng mga pagtalima sapagkat ang mga ito ay nakapagpapalapit sa Kanya.
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام.
Ang kainaman ng Gabi ng Pagtatakda higit sa mga ibang gabi ng taon.

• الإخلاص في العبادة من شروط قَبولها.
Ang pagpapakawagas sa pagsamba ay kabilang sa mga kundisyon ng pagtanggap nito.

• اتفاق الشرائع في الأصول مَدعاة لقبول الرسالة.
Ang mga tagatangging sumampalataya ay ang pinakamasama sa mga nilikha at ang mga mananampalataya ay ang pinakamabuti sa mga ito.

Ang pagkakaisa ng mga batas sa mga prinsipyo ay nag-aanyaya sa pagtanggap sa mensahe.


 
ترجمة معاني سورة: العلق
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم - فهرس التراجم

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

إغلاق