Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - N'ko Translation - Suliman Kanti * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: ‘Abasa
Ayah:
 

ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ
ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߊߞߘߐߛߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ
ߞߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ
ߡߋ߬ߘߋ ߘߏ߲߬ ߘߴߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫؟.
Arabic explanations of the Qur’an:
أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ
ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߘߴߊ߬ ߣߝߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߫ ߛߊ߫ ߸
Arabic explanations of the Qur’an:
فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ
ߌߟߋ ߌ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ
ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߌ ߡߊ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَهُوَ يَخۡشَىٰ
ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ
ߌߟߋ ߦߴߌ ߞߐ߲ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߹.
Arabic explanations of the Qur’an:
كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ
ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ( ߌ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ) ߸ ߓߊߏ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸
Arabic explanations of the Qur’an:
فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫߸ ߏ ߟߴߊ߬ ߦߟߌߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ( ߞߊ߲ ) ߘߐ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
فِي صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
مَّرۡفُوعَةٖ مُّطَهَّرَةِۭ
ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
كِرَامِۭ بَرَرَةٖ
ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ
ߡߐ߱ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰؟
Arabic explanations of the Qur’an:
مِنۡ أَيِّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߝߋ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫؟.
Arabic explanations of the Qur’an:
مِن نُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ
ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߖߌ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ
ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߦߋ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ
ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߙߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߞߣߐ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ
ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ( ߛߎ߭ ) ߟߊߞߎߣߎ߲߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
كَلَّا لَمَّا يَقۡضِ مَآ أَمَرَهُۥ
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ߬ߦߏ߯ ߞߟߋ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا
ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߌ ߟߋ߬ ߟߊߓߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا
ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߥߙߊߕߊߕߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا
ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا
ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߊ߬ ߕߘߎߕߊ ߟߎ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߎ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا
ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ( ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ) ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا
ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ
( ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ) ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߔߍߙߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
Arabic explanations of the Qur’an:
يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ
ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߘߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߢߍ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߢߍ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߢߐ߲߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ
ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏߟߊߓߐ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ
ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߣߍߡߣߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲.
Arabic explanations of the Qur’an:
ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ
ߢߘߊ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:

تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ
ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߓߎߙߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߣߐ߯ ߟߊ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ
ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߯ ߖߊߡߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:

 
Translation of the meanings Surah: ‘Abasa
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - N'ko Translation - Suliman Kanti - Translations’ Index

Translation of the meanings of the Noble Qur'an into the N'ko language, translated by Fodi / suliman Kanti.

close