Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - N'ko Translation - Suliman Kanti * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: Ad-Duhā
Ayah:
 

ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ

وَٱلضُّحَىٰ
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߕߍ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
Arabic explanations of the Qur’an:
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
ߝߍ߯ߛߌ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߴߌ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߌ ߞߐ߲߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ
ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߌ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ
ߒ߬ߓߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍߣߵߌ ߛߐ߫ ߝߏ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ
ߊ߬ ߡߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊߙߌߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߞߵߌ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬؟.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߌ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߌ ߞߊ߲ߘߊ߫؟.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߌ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߫؟.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߊߙߌߕߊߣߍ߲ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߋ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ
ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߙߊߟߌߟߊ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ
ߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ( ߛߐ߲߬ ).
Arabic explanations of the Qur’an:

 
Translation of the meanings Surah: Ad-Duhā
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - N'ko Translation - Suliman Kanti - Translations’ Index

Translation of the meanings of the Noble Qur'an into the N'ko language, translated by Fodi / suliman Kanti.

close