Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: Al-Kawthar   Ayah:

Al-Kawthar

Purposes of the Surah:
بيان منّة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير؛ والدفاع عنه.
Ang paglilinaw sa kagandahang-loob ni Allāh sa Propeta niya – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – sa pamamagitan ng maraming kabutihan at pagtatanggol sa kanya.

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ
Tunay na Kami ay nagbigay sa iyo, O Sugo, ng kabutihang marami, at kabilang dito ang ilog ng Kawthar sa Paraiso.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ
Kaya magsagawa ka ng pasasalamat kay Allāh sa biyayang ito, na magdasal ka sa Kanya lamang at magkatay ka [ng alay], na salungat sa ginagawa ng mga tagapagtambal na pagpapakalapit-loob sa mga diyus-diyusan nila sa pamamagitan ng pagkakatay [ng alay].
Arabic explanations of the Qur’an:
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ
Tunay na ang namumuhi sa iyo ay siya ang naputol sa bawat kabutihan, ang nakalimutan, na kung naalaala man ay naaalaala sa kasagwaan.
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• أهمية الأمن في الإسلام.
Ang kahalagahan ng katiwasayan sa Islām.

• الرياء أحد أمراض القلوب، وهو يبطل العمل.
Ang pagpapakitang-tao ay isa sa mga karamdaman ng mga puso. Ito ay nagpapawalang-saysay sa gawa.

• مقابلة النعم بالشكر يزيدها.
Ang pagtumbas ng pasasalamat sa mga biyaya ay nakadaragdag sa mga ito.

• كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة.
Ang karangalan ng Propeta – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – sa Panginoon niya, ang pangangalaga Nito sa kanya, at ang pagpaparangal Nito sa kanya sa Mundo at Kabilang-buhay.

 
Translation of the meanings Surah: Al-Kawthar
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran - Translations’ Index

Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran, issued by Tafsir Center

close