Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: Ash-Sharh   Ayah:

Ash-Sharh

Purposes of the Surah:
المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بتمام النعم المعنوية عليه.
Ang kagandahang-loob sa Propeta – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – dahil sa pagkaganap ng mga biyayang espirituwal sa kanya.

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
Talaga ngang nagpaluwag Kami para sa iyo ng dibdib mo saka nagpaibig Kami sa iyo ng pagtanggap ng kasi.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
Nagpatawad Kami sa iyo ng nagdaan sa mga pagkakasala mo at nag-alis Kami sa iyo ng pabigat ng mga araw sa Panahon ng Kamangmangan na ikaw dati ay nasa mga iyon.
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانيها منزلة.
Ang kalagayan ng Propeta – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – sa ganang Panginoon niya ay hindi napapantayan ng isang kalagayan.

• شكر النعم حقّ لله على عبده.
Ang pagpapasalamat sa mga biyaya ay tungkulin para kay Allāh ng lingkod Niya.

• وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين لهم.
Ang pagkakailangan ng pagkaawa sa mga sinisiil at ang kabanayaran sa kanila.

ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
na pumagod sa iyo hanggang sa halos mabali ang likod mo.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
Nagpataas Kami para sa iyo ng pagbanggit sa iyo sapagkat ikaw ay naging binabanggit sa adhān at iqāmah at sa iba pa sa dalawang ito.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
Kaya tunay na kasama sa katindihan at kagipitan ay kagaanan, kaluwagan, at tuwa.
Arabic explanations of the Qur’an:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
Tunay na kasama sa katindihan at kagipitan ay kagaanan, kaluwagan, at tuwa. Kapag nalaman mo iyon ay huwag ngang magpahilakbot sa iyo ang pananakit ng mga kababayan mo at huwag ngang bumalakid sa iyo ito sa pag-aanyaya tungo kay Allāh.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
Kaya kapag nakatapos ka sa mga gawain mo at nagbigay-wakas sa mga ito ay magsipag ka sa pagsamba sa Panginoon mo,
Arabic explanations of the Qur’an:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
at maglagay ka ng pagmimithi mo at paglalayon mo kay Allāh lamang.
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• رضا الله هو المقصد الأسمى.
Ang pagpaparangal ni Allāh – pagkataas-taas Siya – sa Propeta – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – sa pamamagitan ng pag-angat para sa kanya ng alaala sa kanya.

• أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
Ang pagkalugod ni Allāh ay ang pinakamatayog na pakay.

• خطر الغنى إذا جرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
Ang kahalagahan ng pagbabasa at pagsusulat sa Islām.

• النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
Ang panganib ng pagkamayaman kapag humatak ito tungo sa pagmamalaki at paglayo sa katotohanan.

• إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره.
Ang pagsaway sa nakabubuti ay isang katangian kabilang sa mga katangian ng kawalang-pananampalataya.

 
Translation of the meanings Surah: Ash-Sharh
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran - Translations’ Index

Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran, issued by Tafsir Center

close