ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ازبکی - علاء الدین منصور * - لیست ترجمه ها

دانلود XML - دانلود CSV - دانلود Excel

ترجمهٔ معانی آیه: (3) سوره: سوره علق
آیه:
 
ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ
3. Ўқинг! Сизнинг Парвардигорингиз ўта карамли Зотдир.
تفسیرهای عربی:

 
ترجمهٔ معانی آیه: (3) سوره: سوره علق
فهرست سوره ها شماره صفحه
 
ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ازبکی - علاء الدین منصور - لیست ترجمه ها

ترجمه معانی قرآن کریم به زبان ازبکی، مترجم: علاء الدین منصور. سال چاپ: 1430هـ.نکته: ترجمه برخی از آیات (مورد اشاره) تحت نظارت مرکز رواد الترجمة اصلاح شده است و برای بیان دیدگاه، ارزیابی و پیشرفت مستمر، ترجمه اصلی در دسترس قرار گرفته است

بستن