Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo almaneewo - buubanhaaym * - Tippudi firooji ɗii

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Firo maanaaji Aaya: (8) Simoore: Simoore ɓaaƴo (al-humasa)
إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ
Gewiß, es wird sie einschließen
Faccirooji aarabeeji:
 
Firo maanaaji Aaya: (8) Simoore: Simoore ɓaaƴo (al-humasa)
Tippudi cimooje Tonngoode hello ngoo
 
Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo almaneewo - buubanhaaym - Tippudi firooji ɗii

Firo maanaaji al-quraan fayde e ɗemngal Almaan, firi ɗum ko Abdullaah Al-saamit (farank bubanhaam) kam e D. Nadiim ilyaas.

Uddude