Mawsuuwa al-quraan tedduɗo oo

Ko fayti e hebbinde faccirooji e firooji koolniiɗi ngam maanaaji al-quraan tedduɗo oo e huwtoraade ɗemɗe aduna ɗee

 

Tippudi firooji ɗii

Yuurnaade firooji maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemɗe limtinɗe e waawde aawtaade e wiɗto


Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal pulaar, firi ɗum ko hentorde kanngameeji firo e ballondiral jokkol Galle islaam www. Islamhouse. Com 2022-02-09 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firooji timminaaɗi, kiɓɓuɗi

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal anngaleere, firi ɗum ko fedde hentorde kanngameeji firo e ballondiral islam haaws 2024-01-31 - V1.0.14

Yuurnaade firo ngoo - PDF - PDF* -

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal anngeleere, tummbuteere sellunde huɓtodinnde, saakti ɗum ko hentorde Annoore winndere 2022-07-20 - V1.1.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal anngeleere, firi ɗum ko takiy-diin Al-hilaali e Muhammad Muhsin Kaan. 2019-12-27 - V1.1.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal Anngeleere - doge joyi, firo D. Waliid beleyhas Al-umriy 2023-03-12 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal farayse, firi ɗum ko Doktoor Nabiil Ridwaan, saakti ɗum ko hentorde Annoore winndere - muulngo hitaande 2017 2018-10-11 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal faraysiire, firi ɗum ko Rasiid Muyaas 2021-06-06 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal farayseere, firi ɗum ko Muhammad Hamiidu Alllah. Ngo feewnitaama e njiimaandi hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngam hollirde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo 2022-01-10 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal espaañ, firi ɗum ko hentorde Annoore winndere. Muulngo hitaande 2017 2018-10-09 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo fayde e ɗemngal espaañ, firi ɗum ko muhammad Iisaa garsiya. Muulngo hitaande 1433 fergo 2023-04-15 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al'quraan fayde e ɗemngal espaañ - tummbutere Amrik latee, firi ɗum ko hentorde annoore winndere. Muulngo hitaande 2017 2018-10-09 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde ɗemngal portigaal, firi ɗum ko D. Hilmi Nasri. Ko seɗtaama e njiimaandi hentordu kanngameeji firo - hitaande 1440 2023-04-15 - V1.3.2

Yuurnaade firo ngoo - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-01-17 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan fayde e ɗemngal Almaan, firi ɗum ko Abdullaah Al-saamit (farank bubanhaam) kam e D. Nadiim ilyaas. 2021-01-07 - V1.1.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji Al-quraan tedduɗo e ɗemngal Almaañ, firi ɗum ko Abuu Ridaa Muhammad ɓiy Ahmad ɓiy Rasuul. Muulngo hitaande 2015. 2016-11-27 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal itali, firi ngo ko Usmaan Al-sariif, saakti ngo ko hentordu kanngameeji firo hitaande 1440. 2022-08-29 - V1.0.2

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan e ɗemngal bulgari 2021-06-07 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal romeer, saakti ɗum ko kawtal islaam e pinal to room. Hitaande 2010 2022-03-27 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan e ɗemngal olannda 2024-01-29 - V2.0.2

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal tirki, firi ɗum ko Saabaan Bartis. Ngo feewnitaama e njiimaandi hentorde kanngameeji, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam hollitde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2019-12-26 - V1.1.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo Maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal turki, firi ɗum ko fedde hentorde nde kannfemeeji firo e ballal nokku galle islaam Www. Islamhouse. Com hitaande 1440. 2018-10-16 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal tirki firi ɗum dental annduɓe. Ngo feewnitaama e njiimaandi hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴelluto e firo asliiwo ngoo ngam hollitde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo 2017-05-23 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal asari, firi ɗum ko Aliw Kaan Musayif. Ngo feewnitaama e ganndal kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo, ngam hollirde yiyannee e horde e ƴellito duumiingo 2023-12-04 - V1.0.4

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal jorji, ko heen wonaa e golleede e njiimaandi hentorde kanngemeeji firo - ina newnaa ƴellitaade e majji ko ɗi doge joyi 2022-10-05 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maaniiwo al-quraan fayde e ɗemngal makduun, firi ɗum yuurnitii ɗum ko dental annduɓe Makduun 2021-04-22 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firooji maanaaji al-quraan fayde e ɗemngal Albaani, firi ɗum ko Hassaan Naahii, saskti ɗum ko duɗal Al-baani ngam miijanteeri islaamyankoori e peerndam islaam, muulngo hitaande 2006 2019-12-22 - V1.1.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal albaani firi ɗum ko fedde hentorde kanngemeeji firo e ballondiral islaam haaws ko heen wonaa e golleede 2022-11-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Www. Islamhouse. Com ko nokku piroowo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal businiire, firi ɗum ko fedde hentorde kanngameeji firo e ballondiral nokku galle islaam. 2024-02-01 - V2.0.2

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal busni , firi ɗum ko Muhammad Muhaanoofitsa, muulngo hitaande 2013.yoga e aayeeje ɗee peewnitaama e ngardiingo hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2019-12-21 - V1.1.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal busni , firi ɗum ko Basiim Kurkuut. Ngo feewnitaama e ngardiingo hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2017-04-10 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal sirbi, firi ɗum ko fedde hentorde kanngameeji firo e ballondiral galle islaam. Islamhouse. Com 2023-10-08 - V1.0.2

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

رجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الليتوانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-06-08 - V1.0.5

Yuurnaade firo ngoo - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal ikren, firi ɗum ko D. Miikaa'iiwu yaaquubufitsa. Muulngo hitaande 1433 fergo. Ngo feewnitaama e ngardiigu hantorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam hollirde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2021-06-21 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal kasiki, firi ɗum ko Kaliifa Al-taay. Ngo feewnitaama e ngardiingo hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo 2017-03-30 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal Osobiki, firi ɗum ko Fedde hentorde Kanngameeji firo e ballondiral nokku galle islaam. Islamhouse. Com 2023-10-31 - V1.0.4

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal usuki, firi ɗum ko Muhammad Saadiq Muhammad Yuusuf. Muulngo hitaande 1430 fergo ngo feewnitaa ko e njiimaandi hentorde kanngameeji firo, ina newnaa e ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam hollirde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo 2017-06-09 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal usukibiire , firi ɗum ko Alaawu Al-diin Mansuur. Muulngo hitaande 1430 fergo Ngo feewnitaama e ngardiingo hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2017-03-25 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Mammbaay maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal tajik, firi ɗum ko fedde hentorde kanngameeji firo wondude e jokkol galle islaam Www. Islamhouse. Com 2018-09-29 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan fayde e ɗemngal tannji, firi ɗum ko kuuja miirof kuuja miir. Ngo feewnitaama e njiimaandi hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngo, ngam hollirde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2022-01-24 - V1.0.2

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة القيرغيزية، ترجمها شمس الدين حكيموف عبدالخالق، تمت مراجعتها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة. 2024-02-20 - V1.0.2

Yuurnaade firo ngoo - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal enndonisi firo eɓɓoore adiinde , Muulngo hitaande 2016 Ngo feewnitaama e ngardiingo hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2022-05-26 - V1.1.2

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maaniiwo al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal indenosi ummiriingo to jaagorgal geɗe islaam ngal enndenosi , Ngo feewnitaama e njiimaandi hentorde kanngameeji firo, inanewnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo mgam feññinde yiyannde e horo kam e ƴellito duumiingo. 2021-04-04 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal enndonisi, firi ɗum ko goomu ɓaggiingo e jaagorgal geɗe diine enndonisi. Ngo feewnitaama e ngardiigu hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitade e firo asliiwo ngoo ngam hollirde yiyannde e horde kam e ƴellito duumiingo 2018-04-19 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Www. Islamhouse. Com firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal filipiin, firi ɗum ko fedde hentorde kanngameeji firo e ballondiral nokku galle islaam 2023-10-31 - V1.1.2

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية الإيرانيونية ، ترجمها الشيخ عبد العزيز غرو عالم سارو منتانج. 2022-12-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal malayu, firi ɗum ko Abdullaay Muhammad basimiya 2021-01-27 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal siin, firi ɗum ko Muhammad Makiin. Ngo feewnitaama e ngardiigu hentorde kanngameeji firo, newnaama ƴellito e firo asliiwo ngo, ngam hollirde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo 2022-09-07 - V1.0.2

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2023-12-26 - V1.0.4

Yuurnaade firo ngoo - PDF - PDF* -

Firo maanaaji al-quraan tedfuɗo oo fayde e ɗemngal iger, firi ɗum ko mawɗo Muhammad Saalih. Ngo feewnitaama e ganndal hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellito e firo asliiwo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo 2018-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde ɗemngal Sapoo, firi ɗum ko Saydu Sato muulngo hitaande 1440 fergo 2024-02-27 - V1.0.10

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan e ɗemngal korewal, nani ɓamtee e njiimaandi hentorde kanngameeji firo e ballondiral nokku islaam haaws islamhouse. Com 2022-03-03 - V1.0.3

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2023-12-31 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan fayde e ɗemngal fitanmi firi ɗum ko fedde hentorde kanngameeji firo e ballondiral nokku galle islaam 2023-11-09 - V1.0.6

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal Hasan Abdu Al-kariim. Ngo feewnitaama e njiimaandi hentorde firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam hollitde yiyaande e horde e ƴellito duumiingo. 2017-05-31 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal taylannda, firi ɗum ko firi ɗum ko dental e fedde yaltuɓe jaaɓe kaaɗtirɗe e duɗe ɗemɗe ngenndiije to taylanndaa Ngo feewnitaama e ngardiingo hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2016-10-15 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal kameer, saakti ɗum ko fedde ƴellitde renndo lislaamyankeewo. Ngo kammbood. Muulngo hitaande 2012 2021-10-25 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-04 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Www. Islaamhouwse. Com firo maanaaji Al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal persinkoore, waɗi firo ngoo ko fedde hentordu kanngameeji firo, e ballondiral nokku galle islaam 2024-01-01 - V1.1.1

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

ترجمة تفسير السعدي إلى اللغة الفارسية. 2022-03-21 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji Al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal perseere kaŋŋeere, firi ɗum ko muuluuy Muhammad Anuur Bedkasaani 2021-02-16 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo Maanaaji al-quraan edduɗo oo fayde e ɗemngal kurdu, firi ɗum ko Muhammad Saalih Bamuki. Ngo feewnitaama e ganndal hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam fayndaare hollitde yiyannde mum e horde e ƴellito duumiingo. 2023-02-16 - V1.1.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal kurdiire, firi ɗum ko Salaah Al-diin Abdu Al-kariim. 2021-03-28 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal kurdiire karamannjiire, firi ɗum kl D. Ismaa'iilu Sukkayri 2022-01-13 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Fieo maanaaji al-quraan fayde e ɗemngal bast firi ɗum ko fedde kanngameeji firo e ballondiral islaam haaws. IslamHouse. Com 2024-02-15 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan e ɗemngal besto, firi ɗum ko Abuu sakariyaa Abdu Salaam, yuurnitii ngo ko muftii Abdul wali Kasn. Muulnde hitaande 1423 fergo 2020-06-15 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal ebra, saakti ɗum ko hentorde nde galle kisal nde kudsu. 2023-08-22 - V1.0.3

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal sordeen, firi ɗum ko firi ɗum ko Muhammad Ibraahiim jonkari Ngo feewnitaama e ngardiingo hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2021-11-29 - V1.1.2

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo Maanaaji Al-quraan tedduɗ oo e ɗemngal enndo, firi ɗum ko Asiis Al-haq Al-umri 2023-01-30 - V1.1.4

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal Banngali firi ɗum ko D. Abuubakri Muhammad Sakariyaa 2021-05-22 - V1.1.1

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji Al-quraan fayde e ɗemngal marti, firi ɗum ko Muhammad Safii Ansaariy saakti ngo ko duɗal Al-bae (jeeri) Mommbay 2018-10-03 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal telgoo, firi ɗum ko Abdu Al-rahiim ɓiy Muhammad. 2024-02-20 - V1.0.6

Yuurnaade firo ngoo - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al_quraan tedduɗo oo e ɗemngal gujrati, firi ɗum ko rabilaa al-umri hoyreejo hentorde wiɗtooji islaam e jaŋde - Naadiyaad Guujraat, saakti ɗum ko fedde Al-bar Mummbaay 2017 2024-01-30 - V1.1.1

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal malaybari, firi ɗum ko Abdu Al-hamiid Haydara Al-madani Wukanhi Muhammad 2021-05-30 - V1.0.3

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية ترجمها محمد حمزة بتور. 2023-01-10 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji Al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal Asaami, firi ɗum ko mawɗo biyeteeɗo Rafiiq al-islaam Habiibu Al-rahmaan. Hitaande firo ngoo ko 1438 fergo. 2024-01-31 - V1.0.4

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal tamili, firi ɗum ko Umar Sariif ɓiy Abdu al-salaam 2022-12-13 - V1.0.2

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

Firo maanaaji Al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal tamili, firi ɗum ko mawɗo Abdu Al-hamiid Al-bakuwi 2021-01-07 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Www. Islamhouse. Com firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal sanhali, firi ɗum ko fedde hentorde kanngameeji firo e ballondiral galle islaam 2024-02-22 - V1.0.5

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

Firde maanaaji al-quraan e ɗemngal napali - firi ɗum ko fedde koreeji Hadiis nde nepal 2021-03-11 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal sawahili, firi ɗum ko Ali Muhsin Al-barwani 2021-03-09 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal sawaahili, firi ɗum ko Doktoor Abdullaay Muhammad Abuubakri. E mawɗo Naasir Kamiis. 2016-11-28 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal somali, firi ɗum ko Abdullaahi Hasan Yaaquub 2024-01-15 - V1.0.16

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Firo maaniiwo al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal amhari, firi ɗum ko Mawɗo Muhammad Saadiq e Muhammad ɗiɗaɓo Habiib. Ngo feewnitaama e njiimaandi hentorde kanngameeji firo, inanewnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo mgam feññinde yiyannde e horo kam e ƴellito duumiingo. 2023-12-04 - V1.1.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal yurba, firi ɗum ko mawɗo Abuu Rahiima Miikaa'iil aykuuniy. Muulngo hitaande 1432fergo 2021-11-16 - V1.0.6

Yuurnaade firo ngoo - PDF -

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal hawseer, firi ɗum ko Abuubakri Ngo feewnitaama e ngardiingo hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo. 2021-01-07 - V1.2.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firooji maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal aromiire, firi ɗum ko Gaali Ababuur Abaguna. Muulngo hitaande 2009 2023-08-01 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal ugannda, firi ɗum ko fedde duɗal afrikeewal ngam ɓesninde 2019-10-13 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal enko, firi ɗum ko Foodiy/Suleymaan Kanti. 2021-11-28 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaajial-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal enko, firi ɗum ko karamo /Baabaa MaaMaaDi Jaani 2021-12-20 - V1.0.3

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal keñaranndiiwal, firi ɗum ko fedde juulɓe Ruwannda. 2022-08-21 - V1.0.3

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2024-02-19 - V1.0.2

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal degbani, firi ɗum ko Muhammad Baabaa Gotobo 2020-10-29 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal siisii, fari ɗum ko Kaaliid piitalaa. Tummbutere hitaande 2020 2022-04-04 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemndal Astani, firi ɗum ko mawɗo Haaruuna Ismaa'iila 2023-08-16 - V1.0.3

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaki al-quraan e ɗemngal yo, firi ɗum ko Muhammad ɓiy abdu al-hamiid suleyka 2020-12-06 - V1.0.2

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal pulaar, firi ɗum ko hentorde kanngameeji firo e ballondiral jokkol Galle islaam www. Islamhouse. Com 2022-02-09 - V1.0.1

Yuurnaade firo ngoo
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal linngelaa, firi ɗum ko Sakariyaa Muhammad balinngogo 2021-09-27 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

raɓɓiɗiinde e facciro al-quraan.

Raɓɓiɗiinde e facciro al-quraan e ɗemngal arab, ummiriindi hentorde facciro ngam jaŋdeeli al-quraan. 2017-02-15 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo enndenisiiwo tonngaango e facciro al-quraan tedduɗo oo ummiriingo to hentorde facciro wonannde jaŋdeeli al-quraan 2017-01-23 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo persiiwo raɓɓiɗngo facciroowo al-quraan tedduɗo oo ummiriingo to hentorde facciro ngam jaŋdeeli alquraan 2017-01-23 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo turkiiwo raɓɓiɗiniingo e facciro al-quraan tedduɗo oo, ummiriingo to hentorde facciro nde jaŋdeeli alquraan-yankooji 2021-08-22 - V1.1.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo busniiwo raɓɓiɗngo facciroowo quraan tedduɗo oo, ummiriingo to hentorde facciro ngam jaŋdeeji al-quraan 2019-04-15 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo benngaliiwo raɓɓiɗngo ngam faccirde al-quraan tedduɗo oo, ummiriingo to hentorde facciro ngam jaŋdeeli quraan 2020-10-15 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo milibariiwo raɓɓiɗngo firoowo al-quraan tedduɗo oo, ummiriingo to hentorde facciro Ngam jaŋdeeli al-quraan. 2021-09-07 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo asaamiiwo raɓɓiɗngo e firde Alquraan tedduɗo oo, ummiriingo hentorde facciro ngam jaŋdeeli al-quraan. 2021-08-24 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo kamiriiwo raɓɓiɗngo firoowo al-quraan tedduɗo oo, ummriingo hentorde facciro jaŋdeeli alquraan 2021-09-14 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo espaƴiiwo raɓɓiɗinaango ngam faccirde al-quraan tedduɗo oo, ummiriingo hentorde facciro ngam jaŋdeeli al-quraan 2020-12-31 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo filipiniiwo raɓɓiɗngo ngam faccirde al-quraan tedduɗo oo, ummiriingo to hentorde facciro jaŋdeeji al-quraan 2017-01-23 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo taminiiwo raɓɓiɗngo ngam faccirde quraan tedduɗo oo, ummoraade e facciro jaŋdeeji al-quraan 2019-02-10 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo italiiwo raɓɓinaango e facciro al-quraan tedduɗo oo ummiingo e hentorde facciro wonannde jaŋdeeli al-quraan 2019-04-15 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo farysiiwo raɓɓiɗiingo e facciro al-quraan tedduɗo oo ummiriingo to hentorde facciro ngam jaŋdeeji al-quraan 2019-10-03 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo siiniiwo raɓɓiɗngo facciroowo al-quraan tedduɗo oo, ummiriingo to hentorde facciro ngam jaŋdeeji al-quraan 2020-09-29 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo saponiiwo raɓɓiɗngo facciroowo al-quraan, ummiriingo to hentoede facciro ngam jaŋdeeli al-quraan 2020-10-01 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة الهندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة الكردية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة القيرغيزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Firo milibariiwo raɓɓiɗngo firoowo al-quraan tedduɗo oo, ummiriingo to hentorde facciro Ngam jaŋdeeli al-quraan. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة البشتوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة الصربية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة التايلندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة الأويغورية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

الترجمة الأوزبكية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Yuurnaade firo ngoo

Faccirooji aarabeeji

Tafsiir ɓeeɓnaaɗo baɗaaɗo e ɗemngal arab, ummiriiɗo to renndorde Fahd Muuloore Kaamiluuji Tedduɗi ɗii to Madiina al-munawara 2017-02-15 - V1.0.0

Yuurnaade facciro ngoo

Maanaaji kelme al-quraan deftere Al-siraaj laɓɓinoore kelme janane ɗe al-quraan 2017-02-15 - V1.0.0

Yuurnaade facciro ngoo

Firooji gonaaɗi e golleede

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة السويدية
اللغة السويدية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

Golleeji ɓamtooɓe

Gollirɗe peemtuɗe ƴellinooɓe faynditiingo alɗinde loowdiiji ɗi ƴellitinoowo soklata e fuɗɗude tippude mum yowitiindi e al-quraan tedduɗo oo

Developers API

XML

Aawdee firooji e mbaydi piili iksel XML

CSV

Aawdee firooji e mbaydi piili iksel CSV

Excel

Aawdee firooji e mbaydi piili iksel Excel