Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo osikiiwo - Muhammad Saadik * - Tippudi firooji ɗii


Firo maanaaji Aaya: (4) Simoore: Simoore weetndoogo (al-fajri)
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ
Ва юрган тун билан қасам.
Faccirooji aarabeeji:
 
Firo maanaaji Aaya: (4) Simoore: Simoore weetndoogo (al-fajri)
Tippudi cimooje Tonngoode hello ngoo
 
Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo osikiiwo - Muhammad Saadik - Tippudi firooji ɗii

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo fayde e ɗemngal usuki, firi ɗum ko Muhammad Saadiq Muhammad Yuusuf. Muulngo hitaande 1430 fergo ngo feewnitaa ko e njiimaandi hentorde kanngameeji firo, ina newnaa e ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam hollirde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo

Uddude