કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - બોસનીયન ભાષા - મરકઝ્ રવાદ અત્ તરજુમા * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

PDF XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: કુરૈશ   આયત:

Sura Kurejš

لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ
Zbog navike Kurejšija,
અરબી તફસીરો:
إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ
navike njihove da zimi i ljeti putuju,
અરબી તફસીરો:
فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ
neka oni Gospodaru ove Kuće ibadet čine,
Ka'ba
અરબી તફસીરો:
ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ
Koji ih gladne hrani i od straha brani.
અરબી તફસીરો:
 
શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: કુરૈશ
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - બોસનીયન ભાષા - મરકઝ્ રવાદ અત્ તરજુમા - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

બોસનીયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મરકઝ રવાદ અત્ તરજુમાની ટીમેં islam house.comની મદદથી કર્યું.

બંધ કરો