કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (41) સૂરહ: અલ્ મુર્સલાત
إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٖ وَعُيُونٖ
しかし命令には服して、禁止は犯さず、主を意識する者は、間違いなく楽園の涼しい木々の影と甘くて絶えず流れ出す泉の間にいるだろう。
અરબી તફસીરો:
આયતોના ફાયદાઓ માંથી:
• رعاية الله للإنسان في بطن أمه.
●母親の腹の中でもアッラーの面倒見があること。

• اتساع الأرض لمن عليها من الأحياء، ولمن فيها من الأموات.
●生きる者には、地上が広く提供されること。死者にも同様である。

• خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك.
●アッラーの印を拒否することの重大性と、それをする者への強い警告。

 
શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (41) સૂરહ: અલ્ મુર્સલાત
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે.

બંધ કરો