કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (45) સૂરહ: અલ્ મુર્સલાત
وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ
真実を嘘であるとした者たちには、その日、破壊、懲罰、そして損失がある。
અરબી તફસીરો:
આયતોના ફાયદાઓ માંથી:
• رعاية الله للإنسان في بطن أمه.
●母親の腹の中でもアッラーの面倒見があること。

• اتساع الأرض لمن عليها من الأحياء، ولمن فيها من الأموات.
●生きる者には、地上が広く提供されること。死者にも同様である。

• خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك.
●アッラーの印を拒否することの重大性と、それをする者への強い警告。

 
શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (45) સૂરહ: અલ્ મુર્સલાત
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે.

બંધ કરો