വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - ഇന്തോനേഷ്യന്‍ വിവർത്തനം - ശരിക സാബിഖ്. * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക XML ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക CSV ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക Excel API
Please review the Terms and Policies

പരിഭാഷ ആയത്ത്: (62) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുത്തൗബഃ
ആയത്ത്:
 
يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمۡ لِيُرۡضُوكُمۡ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرۡضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤۡمِنِينَ
62. Mereka bersumpah kepadamu dengan (nama) Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka cari keridaan-Nya jika mereka orang mukmin.
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:

 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (62) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുത്തൗബഃ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - ഇന്തോനേഷ്യന്‍ വിവർത്തനം - ശരിക സാബിഖ്. - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആശയവിവർത്തനം (ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭാഷയിൽ). ശരിക സാബിഖ് നടത്തിയ വിവർത്തനം. 2016 ലെ പതിപ്പ്. റുവ്വാദ് തർജമ സെന്ററിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കും, തിരുത്തലുകൾക്കും വേണ്ടി മൂലവിവർത്തനം പുനഃപരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാണ്.

അടക്കുക