വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (23) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുന്നൂർ
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ
貞淑で純真で姦淫も知らない女性の信者を中傷する人たちは、現世でも来世でもアッラーに拒否される。かれらには重大な苦痛(懲罰)が、来世である。
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي، فليحذرها المؤمن.
●悪魔の誘惑とささやきは、すべて罪への招きであり、信者はそれから身を引くべきだ。

• التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد.
●改心する能力と正しい行為はアッラーからのものであり、それらは僕からではない。

• العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب.
●赦して、寛大であることは、自らの罪を赦されることになる。

• قذف العفائف من كبائر الذنوب.
●貞淑な女性を中傷することは、大罪になる。

• مشروعية الاستئذان لحماية النظر، والحفاظ على حرمة البيوت.
●入室の許可を得る決まりは、視線を守り、家の守りのためである。

 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (23) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുന്നൂർ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക