വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (28) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുന്നൂർ
فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ
たとえその家に誰もいなくても、許可を得るまであなた方はその中に入ってはいけない。もし帰るよう言われたときは、帰りなさい。それがより潔白なのである。アッラーは、あなた方が行なうことをすべてご存知であり、それによって報われるのである。
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• جواز دخول المباني العامة دون استئذان.
●公的な建物には、許可なくして入れること。

• وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحلّ لهم.
●違法なものからは視線を低くする必要が、男女ともにあること。

• وجوب الحجاب على المرأة.
●女性のヒジャーブの必要性。

• منع استخدام وسائل الإثارة.
●挑発するようなことは、控えるべきである。

 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (28) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുന്നൂർ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക