വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (42) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുന്നൂർ
وَلِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ
諸天と地の大権はアッラーに属し、アッラーだけに計算と報奨のための帰り所はある。
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم.
●信者は、現世の諸事と来世のそれのバランスをとる必要がある。

• بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان.
●不信仰者の行いは、信仰の要件を満たさないので、無効となる。

• أن الكافر نشاز من مخلوقات الله المسبِّحة المطيعة.
●不信仰者は、通常従順でアッラーを称賛する他のすべての被創造者に対して、目立って不服従である。

• جميع مراحل المطر من خلق الله وتقديره.
●降雨のすべての段階は、アッラーの創造と命令によるものである。

 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (42) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുന്നൂർ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക