വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (5) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുത്ത്വലാഖ്
ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا
これら離婚、復婚、待婚期間は、アッラーが、あなた方に下された命令である。信者たちよ、アッラーを知りなさい。アッラーを意識し、その命令を守り、禁止事項を避ける者は、かれはその罪悪を払われ、来世ではかれに対する報奨を与えられる。それは楽園に入ることである。絶えることのない安楽である。
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم تثبت له الخصوصية.
●預言者(アッラーの祝福と平安を)のメッセージは、彼個人のものとはっきりしない限りは、その共同体に対するものである。

• وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية.
●取り戻すことのできる形で離婚された女性に対する住まいと経費負担は、夫の義務である。

• النَّدْب إلى الإشهاد حسمًا لمادة الخلاف.
●将来の争議を避けるために、証人を求めること。

• كثرة فوائد التقوى وعظمها.
●アッラーを意識することの多くの功徳と、その偉大さ。

 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (5) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുത്ത്വലാഖ്
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക