Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi uzbekisht - Muhamed Sadik * - Përmbajtja e përkthimeve


Përkthimi i kuptimeve Ajeti: (21) Surja: Suretu El Fexhr
كَلَّآۖ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكّٗا دَكّٗا
Йўқ! Вақтики, ер зилзилага тушиб, парча-парча бўлиб кетса.
Tefsiret në gjuhën arabe:
 
Përkthimi i kuptimeve Ajeti: (21) Surja: Suretu El Fexhr
Përmbajtja e sureve Numri i faqes
 
Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi uzbekisht - Muhamed Sadik - Përmbajtja e përkthimeve

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën uzbeke - Përkthyer nga Muhammed Sadik - Viti i botimit: 1430 h. - Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur.

Mbyll