Enciklopedia e Kuranit Fisnik

Përmban përkthime dhe komentime të besueshme të kuptimeve të Kuranit Fisnik në gjuhë të ndryshme të botës.

 

Përmbajtja e përkthimeve

Shfleto përkthimet e kuptimeve të Kuranit Fisnik në gjuhë të ndryshme, me mundësi kërkimi dhe shkarkimi.


Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën shqipe, përkthyer nga Hasan Nahi. Botuar dhe redaktuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Viti i botimit: 2006. 2019-12-22 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. جار العمل عليها 2022-11-20 - V1.0.0

Shfleto përkthimin
 
 

Përkthimet e plota

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën angleze - Përkthyer nga ekipi i Qendrës "Ruvad et-Terxheme" në bashkëpunim me portalin Islamhouse.com. 2022-09-01 - V1.0.3

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën angleze - Saheeh International (El Munteda el Islami). 2022-07-20 - V1.1.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën angleze - Përkthyer nga Muhamed Tekijjuddin El-Hilali dhe Muhsin Khan - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1417 h. (1996). 2019-12-27 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية - جار العمل عليها، ترجمة د. وليد بليهش العمري. 2022-04-05 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الأنجليزية، ترجمها د. ارفينج وراجعها د. محمد حجاب. 2022-08-10 - V1.0.2

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën frënge - Përkthyer nga dr. Nebil Ridvan. Botuar nga El Munteda el Islami. Viti i botimit: 2017. 2018-10-11 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ترجمها رشيد معاش. 2021-06-06 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën frënge - Përkthyer nga Muhammed Hamidullah - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1432 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2022-01-10 - V1.0.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën angleze - Përkthyer nga Muhamed Isa Garcia. Viti i botimit: 1433 h. (2012). 2021-03-15 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën spanjolle - Përkthyer nga dr. Nebil Ridvan. Botuar nga El Munteda el Islami. Viti i botimit: 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën spanjolle - Përkthyer nga El Munteda el Islami. Botimi për Amerikën Latine, 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në portugalishte - Përkthyer nga dr. Hilmi Nasri - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1432 h. - Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme" në vitin 1440 h. 2020-09-22 - V1.3.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën gjermane - Përkthyer nga Abdullah Es-Samit (Frank Bubenheim) dhe dr. Nedim Iljas. Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1423 h. (2002). 2021-01-07 - V1.1.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën gjermane - Përkthyer nga Ebu Rida ibn Rasul. Viti i botimit: 2015. 2016-11-27 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën italiane - Përkthyer nga Uthman esh-Sherifi dhe botuar nga ekipi i Qendrës "Ruvad et-Terxheme" (2019). 2022-08-29 - V1.0.2

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البلغارية. 2021-06-07 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية، نشرتها الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا. عام 2010 م. 2022-03-27 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، للمركز الإسلامي الهولندي. جار العمل عليها. 2022-10-29 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën turke - Përkthyer nga Shaban Pirish - Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2019-12-26 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën turke - Përkthyer nga ekipi i Qendrës "Ruvad et-Terxheme" në bashkëpunim me portalin Islamhouse.com. Viti i përkthimit: 1440 h. (2019). 2018-10-16 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën turke - Përkthyer nga një grup përkthyesish - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1422 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2017-05-23 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën azerbajxhane - Përkthyer nga Ali Khan Musajev - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1433 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2021-11-23 - V1.0.2

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjeorgjishte - Përkthimi bëhet nën mbikëqyrjen e Qendrës "Ruvad et-Terxheme" dhe është ende në proces. 2022-10-05 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة المقدونية، ترجمها وراجعها مجموعة من علماء مقدونيا. 2021-04-22 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën shqipe, përkthyer nga Hasan Nahi. Botuar dhe redaktuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Viti i botimit: 2006. 2019-12-22 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. جار العمل عليها 2022-11-20 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën boshnjake - Përkthyer nga Muhamed Mehanoviç - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 2013. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2019-12-21 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën boshnjake - Përkthyer nga Besim Korkuti - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1412 h (1991). Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2017-04-10 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën boshnjake - Përkthyer nga ekipi i Qendrës "Ruvad et-Terxheme" në bashkëpunim me portalin Islamhouse.com. 2022-08-15 - V2.0.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصربية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2022-10-23 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në ukrainishte - Përkthyer nga Mihajlo Jakuboviç - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1433 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2021-06-21 - V1.0.1

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në kazakishte - Përkthyer nga Khalife Altaj - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1412 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2017-03-30 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën uzbeke - Përkthyer nga Muhammed Sadik - Viti i botimit: 1430 h. - Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2017-06-09 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوزبكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2021-12-14 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën uzbeke - Përkthyer nga Alaudin Mensur - Viti i botimit: 1430 h. - Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2017-03-25 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në taxhikishte - Përkthyer nga ekipi i Qendrës "Ruvad et-Terxheme" në bashkëpunim me portalin Islamhouse.com. 2018-09-29 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në taxhikishte - Përkthyer nga Hoxha Mirov - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2022-01-24 - V1.0.2

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në indonezishte - Përkthyer nga kompania Sabik. Viti i botimit: 2016. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2022-05-26 - V1.1.2

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në indonezishte - Botuar nga Ministria për Çështje Islame e Indonezisë. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2021-04-04 - V1.0.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në indonezishte - Përkthyer nga një grup përkthyesish - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1435 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2018-04-19 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën filipine (tagalogisht) - Përkthyer nga ekipi i Qendrës "Ruvad et-Terxheme" në bashkëpunim me portalin Islamhouse.com. 2020-06-29 - V1.1.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الملايوية، ترجمها عبد الله محمد باسمية. 2021-01-27 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën kineze - Përkthyer nga Muhammed Mekin - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1987. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2022-09-07 - V1.0.2

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2022-10-19 - V1.0.2

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën ujgure - Përkthyer nga Muhammed Salih - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1416 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2018-02-20 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën japoneze - Përkthyer nga Seid Sato - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1440 h. 2022-11-09 - V1.0.8

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën koreane - Përkthyer nga Hamid Choi - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1422h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2022-03-03 - V1.0.3

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2022-03-03 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2021-08-19 - V1.0.4

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në vietnamishte - Përkthyer nga Hasen Abdul-Kerim - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1423 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2017-05-31 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në tajlandishte - Përkthyer nga një grup përkthyesish - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1422 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2016-10-15 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën khmere - Botuar nga Shoqata Kamboxhiane për Zhvillimin e Shoqërisë Islame. Viti i botimit: 2012. 2021-10-25 - V1.0.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën perse - Përkthyer nga ekipi i Qendrës "Ruvad et-Terxheme" në bashkëpunim me portalin Islamhouse.com. 2020-05-10 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة تفسير السعدي إلى اللغة الفارسية. 2022-03-21 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية الدرية، ترجمها مولوی محمد انور بدخشانی. 2021-02-16 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën kurde - Përkthyer nga Muhammed Salih - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1433 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2019-12-28 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية، ترجمها صلاح الدين عبدالكريم. 2021-03-28 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية الكرمنجية، ترجمها د. اسماعيل سگێری. 2022-01-13 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën pashto - Përkthyer nga Zekeria Abduselam. Viti i botimit: 1423 h. 2020-06-15 - V1.0.1

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، نشرها مركز دار السلام بالقدس. 2022-03-07 - V1.0.2

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën urdu - Përkthyer nga Muhammed Xhunakri - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1417 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2021-11-29 - V1.1.2

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në indishte - Përkthyer nga Azizul-Hak el Umeri - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1433 h. 2021-11-16 - V1.1.3

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në bangalishte - Përkthyer nga Ebubekër Zekeria - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1436 h. 2021-05-22 - V1.1.1

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në maratishte - Përkthyer nga Muhammed Ensari. Mumbai. 2018-10-03 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën telugu - Përkthyer nga Abdurrahim ibn Muhammed - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1434 h. 2020-06-03 - V1.0.2

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në guxharatishte - Përkthyer nga Rabila el Umeri. Mumbai, 2017. 2022-08-29 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në milibarishte - Përkthyer nga Abdul-Hamid Hajdar dhe Kunhi Muhamed - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1417 h. 2021-05-30 - V1.0.3

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në asamishte - Përkthyer nga Rafikul-Islam Habibu-Rrahman - Viti i përkthimit: 1438 h. 2022-04-10 - V1.0.3

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عمر شريف بن عبدالسلام. 2022-07-31 - V1.0.2

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në tamilishte - Përkthyer nga Abdul-Hamid Bakui - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1434 h. 2021-01-07 - V1.0.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në sinhalishte - Përkthyer nga ekipi i Qendrës "Ruvad et-Terxheme" në bashkëpunim me portalin Islamhouse.com. 2022-09-06 - V1.0.3

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në nepalishte - Përkthyer nga xxx - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: xxxx. 2021-03-11 - V1.0.1

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية، ترجمها علي محسن البرواني. 2021-03-09 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në suahilishte - Përkthyer nga Abdullah Muhammed dhe Nasir Khamis - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1435 h. 2016-11-28 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصومالية ترجمها عبدالله حسن يعقوب. 2022-11-29 - V1.0.8

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në emherishte - Përkthyer nga Muhammed Sadik dhe Muhammed eth Thani - Viti i botimit: 2011. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2019-12-25 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në jorubishte - Përkthyer nga Ebu Rahime Ajkojini - Viti i botimit: 1432 h. 2021-11-16 - V1.0.6

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën hausa - Përkthyer nga Ebubekër Xhumi - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1434 h. Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur. 2021-01-07 - V1.2.1

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në oromishte - Përkthyer nga Gali Ebabur - Viti i botimit: 2009. 2017-03-19 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit fisnik në lugandishte - Përkthyer nga Fondacioni Afrikan i Zhvillimit. 2019-10-13 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në bambarishte - Përkthyer nga Dejjan Muhammed - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1419 h. 2021-11-28 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها كرامو/ بابا مامادي جاني. 2021-12-20 - V1.0.3

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكينيارواندية، ترجمها فريق جمعية مسلمي روندا. 2022-08-21 - V1.0.3

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الدغبانية، ترجمها محمد بابا غطوبو. 2020-10-29 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م. 2022-04-04 - V1.0.0

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الأشانتية، ترجمها الشيخ هارون إسماعيل. 2021-08-31 - V1.0.2

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الياؤو، ترجمها محمد بن عبدالحميد سليكا. 2020-12-06 - V1.0.2

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com. 2022-02-09 - V1.0.1

Shfleto përkthimin

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة اللينغالا، ترجمها زكريا محمد بالنغوغو. 2021-09-27 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin
 
 
 

Tefsiri i përmbledhur i Kuranit Fisnik (El Muhtesar)

Libri "El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim" - Botuar nga Qendra e Tefsirit për Studime Kuranore. 2017-02-15 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Libri "El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim" i përkthyer në turqisht - Botuar nga Qendra e Tefsirit për Studime Kuranore. 2021-08-22 - V1.1.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Libri "El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim" i përkthyer në frëngjisht - Botuar nga Qendra e Tefsirit për Studime Kuranore. 2019-10-03 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Libri "El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim" i përkthyer në indonezisht - Botuar nga Qendra e Tefsirit për Studime Kuranore. 2017-01-23 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Libri "El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim" i përkthyer në vietnamisht - Botuar nga Qendra e Tefsirit për Studime Kuranore. 2019-02-10 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Libri "El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim" i përkthyer në boshnjakisht - Botuar nga Qendra e Tefsirit për Studime Kuranore. 2019-04-15 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Libri "El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim" i përkthyer në italisht - Botuar nga Qendra e Tefsirit për Studime Kuranore. 2019-04-15 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

الترجمة الإسبانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-12-31 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Libri "El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim" i përkthyer në filipinisht (tagalogisht) - Botuar nga Qendra e Tefsirit për Studime Kuranore. 2017-01-23 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

الترجمة البنغالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-15 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

Libri "El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim" i përkthyer në persisht - Botuar nga Qendra e Tefsirit për Studime Kuranore. 2017-01-23 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

الترجمة الصينية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-09-29 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-01 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

Shfleto përkthimin - Shkarko përkthimin
 
 

Tefsiret në gjuhën arabe

Libri "Et Tefsir el mujesser" - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. 2017-02-15 - V1.0.0

Shfleto tefsirin - Shkarko tefsirin

Shpjegimi i kutimeve të fjalëve nga libri "Es Siraxh fi bejan garib el Kuran" 2017-02-15 - V1.0.0

Shfleto tefsirin - Shkarko tefsirin
 
 

Përkthimet në të cilat është duke u punuar ende

اللغة البلغارية
اللغة البلغارية
اللغة الهولندية
اللغة الهولندية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

Shërbime për zhvillues

Shërbime për zhvillues softuerikë, përmes së cilave mëtojmë t'u ofrojmë përmbajtjen e nevojshme atyre që duan të bëjnë programe për Kuranin Fisnik.

XML

Shkarko përkthimin në formatin excel XML

Shkarko


Shkarko përkthimin në formatin excel XML

Shkarko

CSV

Shkarko përkthimin në formatin excel CSV

Shkarko


Shkarko përkthimin në formatin excel CSV

Shkarko

Excel

Shkarko përkthimin në formatin excel Excel

Shkarko


Shkarko përkthimin në formatin excel Excel

Shkarko