Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi nepalisht - Shoqata "Ehlul-hadith" * - Përmbajtja e përkthimeve


Zgjidh suren


Numri i faqes
1. सूरतुल् फातिहा - Suretu El Fatiha 2. सूरतुल् बकरः - Suretu El Bekare 3. सूरतु अाले इम्रान - Suretu Ali Imran 4. सूरतुन्निसा - Suretu En Nisa 5. सूरतुल् माइदः - Suretu El Maide 6. सूरतुल् अनअाम - Suretu El Enam 7. सूरतुल् अअराफ - Suretu El A’raf 8. सूरतुल् अन्फाल - Suretu El Enfal 9. सूरतुत्ताैबः - Suretu Et Tevbe 10. सूरतु यूनुस - Suretu Junus 11. सूरतु हूद - Suretu Hud 12. सूरतु यूसुफ - Suretu Jusuf 13. सूरतुर्रअद - Suretu Er Rad 14. सूरतु इब्राहीम - Suretu Ibrahim 15. सूरतुल् हिज्र - Suretu El Hixhr 16. सूरतुन्नहल - Suretu En Nahl 17. सूरतुल् इस्रा - Suretu El Isra 18. सूरतुल् कहफ - Suretu El Kehf 19. सूरतु मरयम - Suretu Merjem 20. सूरतु ताहा - Suretu Taha 21. सूरतुल् अंबिया - Suretu El Enbija 22. सूरतुल् हज्ज - Suretu El Haxh 23. सूरतुल् मुमिनून - Suretu El Muminun 24. सूरतुन्नूर - Suretu En Nur 25. सूरतुल् फुर्कान - Suretu El Furkan 26. सूरतुश्शुअरा - Suretu Esh Shuara 27. सूरतुन्नमल - Suretu En Neml 28. सूरतुल् कसस - Suretu El Kasas 29. सूरतुल् अन्कबूत - Suretu El Ankebut 30. सूरतुर्रूम - Suretu Er Rrum 31. सूरतु लुकमान - Suretu Lukman 32. सूरतस्सजिदः - Suretu Es Sexhde 33. सूरतुल् अहजाब - Suretu El Ahzab 34. सूरत सबा - Suretu Sebe’ 35. सूरतु फातिर - Suretu Fatir 36. सूरतु यासीन - Suretu Jasin 37. सूरतुस्साफ्फात - Suretu Es Saffat 38. सूरतु साद - Suretu Sad 39. सूरतुज्जुमर - Suretu Zumer 40. सूरतु गाफिर - Suretu Gafir 41. सूरतु फुस्सिलत - Suretu Fussilet 42. सूरतुश्शूरा - Suretu Esh Shura 43. सूरतुज्जुखरूफ - Suretu Ez Zuhruf 44. सूरतुद्दुखान - Suretu Ed Duhan 45. सूरतुल् जासिया - Suretu El Xhathije 46. सूरतुल् अहकाफ - Suretu El Ahkaf 47. सूरतु मुहम्मद - Suretu Muhamed 48. सूरतुल् फतह - Suretu El Fet-h 49. सूरतुल् हुजुरात - Suretu El Huxhurat 50. सूरतु काफ - Suretu Kaf 51. सूरतुज्जारियात - Suretu Edh Dharijat 52. सूरतुत्तूर - Suretu Et Tur 53. सूरतुन्नज्म - Suretu En Nexhm 54. सूरतुल् कमर - Suretu El Kamer 55. सूरतुर्रहमान - Suretu Err Rrahman 56. सूरतुल् वाकियह - Suretu El Vakia 57. सूरतुल् हदीद - Suretu El Hadid 58. सूरतुल् मुजादिलह - Suretu El Muxhadele 59. सूरतुल् हश्र - Suretu El Hashr 60. सूरतुल् मुमतहिना - Suretu El Mumtehine 61. सूरतुस्सफ्फ - Suretu Es Saff 62. सूरतुल् जुमुअः - Suretu El Xhumua 63. सूरतुल् मुनाफिकून - Suretu El Munafikun 64. सूरतुत्तगाबुन - Suretu Et Tegabun 65. सूरतुत्तलाक - Suretu Et Talak 66. सूरतुत्तहरीम - Suretu Et Tahrim 67. सूरतुल् मुल्क - Suretu El Mulk 68. सूरतुल् कलम - Suretu El Kalem 69. सूरतुल् हाक्कः - Suretu El Hakkah 70. सूरतुल् मअारिज - Suretu El Mearixh 71. सूरतु नूह - Suretu Nuh 72. सूरतुल् जिन्न - Suretu El Xhinn 73. सूरतुल् मुज्जम्मिल - Suretu El Muzzemmil 74. सूरतुल् मुद्दस्सिर - Suretu El Mudethir 75. सूरतुल् कियामः - Suretu El Kijame 76. सूरतुल् इन्सान - Kaptina El Insan 77. सूरतुल् मुर्सलात - Suretu El Murselat 78. सूरतुन्नबा - Suretu En Nebe’ 79. सूरतुन्नाजिअात - Suretu En Naziat 80. सूरतु अबस - Suretu Abese 81. सूरतुत्तक्वीर - Suretu Et Tekvir 82. सूरतुल् इन्फितार - Suretu El Infitar 83. सूरतुल् मुतफ्फिफीन - Suretu El Mutaffifin 84. सूरतुल् इन्शिकाक - Suretu El Inshikak 85. सूरतुल् बुरूज - Suretu El Buruxh 86. सूरतुत्तारिक - Suretu Et Tarik 87. सूरतुल् अअ्ला - Suretu El A’la 88. सूरतुल् गाशियः - Suretu El Gashije 89. सूरतुल् पज्र - Suretu El Fexhr 90. सूरतुल् बलद - Suretu El Beled 91. सूरतुश्शम्स - Suretu Esh Shems 92. सूरतुल्लैल - Suretu El Lejl 93. सूरतुज्जुहा - Suretu Ed Duha 94. सूरतुश्शरह - Suretu Esh Sherh 95. सूरतुत्तीन - Suretu Et Tin 96. सूरतुल् अलक - Suretu El Alak 97. सूरतुल् कद्र - Suretu El Kadr 98. सूरतुल् बैयिनः - Suretu El Bejjine 99. सूरतुज्जलजलः - Suretu Ez Zelzele 100. सूरतुल् अादियात - Suretu El Adijat 101. सूरतुल् कारिअः - Suretu El Karia 102. सूरतुत्तकासुर - Suretu Et Tekathur 103. सूरतुल् अस्र - Suretu El Asr 104. सूरतुल् हुमुजः - Suretu El Hemze 105. सूरतुल् फील - Suretu El Fil 106. सूरतु कुरैश - Suretu Kurejsh 107. सूरतुल् माऊन - Suretu El Maun 108. सूरतुल् काैसर - Suretu El Kevther 109. सूरतुल् काफिरून - Suretu El Kafirun 110. सूरतुन्नस्र - Suretu En Nasr 111. सूरतुल् मसद - Suretu El Mesed 112. सूरतुल् इख्लास - Suretu El Ihlas 113. सूरतुल् फलक - Suretu El Felek 114. सूरतुन्नास - Suretu En Nas
Mbyll