แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (26) สูเราะฮ์: Ad-Dukhān
وَزُرُوعٖ وَمَقَامٖ كَرِيمٖ
Koliko su samo iza sebe ostavili polja zasijanih i predivnih mjesta za boravak?!
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• وجوب لجوء المؤمن إلى ربه أن يحفظه من كيد عدوّه.
Obaveznost pribjegavanja vjernika Allahu kako bi ga sačuvao neprijateljskih spletki.

• مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة، وعندما يحاربون أهلها.
Propisanost dove protiv nevjernika kada se ne odazovu pozivu i kada se bore protiv istine.

• الكون لا يحزن لموت الكافر لهوانه على الله.
Kosmos ne tuguje zbog nevjernikove smrti, jer on je kod Allaha nevažan.

• خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة يجهلها الملحدون.
Allah je stvorio nebesa i Zemlju zbog velike mudrosti, ali to ateisti ne znaju.

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (26) สูเราะฮ์: Ad-Dukhān
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด