แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (12) สูเราะฮ์: Al-Hāqqah
لِنَجۡعَلَهَا لَكُمۡ تَذۡكِرَةٗ وَتَعِيَهَآ أُذُنٞ وَٰعِيَةٞ
To smo uradili da lađu i kazivanje o njoj učinimo opomenom koja će se koristiti kao dokaz uništenja nevjernika i spasa vjernika i da je sačuva i zapamti uho koje je čuje.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• المِنَّة التي على الوالد مِنَّة على الولد تستوجب الشكر.
Blagodat prema ocu je blagodat i prema djetetu, i ona iziskuje zahvaljivanje na njoj.

• إطعام الفقير والحض عليه من أسباب الوقاية من عذاب النار.
Pomaganje siromaha i dijelenje hrane, kao i podsticanja na to, djela su koja uzrokuju spas od Vatre.

• شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه بالإيمان والعمل الصالح.
Iz spoznaje žestine kazne na Sudnjem danu proizlazi obaveza zaštite od te kazne kroz vjerovanje i činjenje dobrih djela.

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (12) สูเราะฮ์: Al-Hāqqah
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด