แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (4) สูเราะฮ์: Al-Hāqqah
كَذَّبَتۡ ثَمُودُ وَعَادُۢ بِٱلۡقَارِعَةِ
Semud, Salihov narod i Ad, Hudov narod, poricali su Sudnji dan, koji će ljude zastrašiti svojim strahotama.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• الصبر خلق محمود لازم للدعاة وغيرهم.
Strpljivost je pohvalno svojstvo koje svaki čovjek, pogotovo onaj ko tumači vjeru, mora imati.

• التوبة تَجُبُّ ما قبلها وهي من أسباب اصطفاء الله للعبد وجعله من عباده الصالحين.
Pokajanje briše ono što je bilo prije od grijeha i ono je uzrok da Allah odabere roba i učini ga jednim od Svojih dobrih robova.

• تنوّع ما يرسله الله على الكفار والعصاة من عذاب دلالة على كمال قدرته وكمال عدله.
Raznovrsne kazne koje je Allah slao na nevjernike i griješnike, dokaz su Njegove savršene moći i potpuno pravednosti.

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (4) สูเราะฮ์: Al-Hāqqah
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด