แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (48) สูเราะฮ์: Al-Hāqqah
وَإِنَّهُۥ لَتَذۡكِرَةٞ لِّلۡمُتَّقِينَ
Kur'an je opomena za bogobojazne koji se pridržavaju naredbi svoga Gospodara, i udaljavaju se od Njegovih zabrana.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة.
Negiranje da je Kur'an poezija ili proročanstvo.

• خطر التَّقَوُّل على الله والافتراء عليه سبحانه.
Opasnost iznošenja laži na Allaha Uzvišenog.

• الصبر الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يُشكى لغيره.
Lijep sabur je ono strpljenje za koje se nada nagradi od Allaha i gdje se ne žali nikome drugome mimo Njega.

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (48) สูเราะฮ์: Al-Hāqqah
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด