แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (41) สูเราะฮ์: ‘Abasa
تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ
nad njima će biti tama i crnilo.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• حَشْر المرء مع من يماثله في الخير أو الشرّ.
Čovjek će biti proživljen sa sebi sličnim u dobru ili zlu.

• إذا كانت الموءُودة تُسأل فما بالك بالوائد؟ وهذا دليل على عظم الموقف.
Ako će ukopana djevojčica biti pitana, kako li je tek sa onim ko je to učinio? Ovo je dokaz ozbiljnosti stanja koje će tada biti.

• مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله.
Volja roba zavisi od Allahove volje.

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (41) สูเราะฮ์: ‘Abasa
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด