แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาญี่ปุ่น สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (2) สูเราะฮ์: Al-Fātihah
ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
完全かつあらゆる称賛は比類なきアッラーの荘厳さと完璧さによりもたらされ、ほかの何ものでもなくアッラーのためにのみあり、かれこそがあらゆる存在を創造された主である。「アーラミーン」とは「アーラム」、つまり「世界」の複数形であり、アッラー以外のあらゆるものを意味する。
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة؛ ليرشد عباده أن يبدؤوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبًا لعونه وتوفيقه.
●アッラーはクルアーンをバスマラ(「慈悲あまねく、慈悲深いアッラーの御名において」のこと)によって開端している。それにより、僕たちの言動をアッラーの助力と成功への祈りによって始めさせる。

• من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه، ثم الشروع في الطلب.
祈りを捧げる際の誠実な僕たちの導きによれば、アッラーを賛美することで始め、それから願い事をするとよいとされる。

• تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليهم.
●道から逸れたキリスト教徒のように祈願の対象を誤ること、または真理に基づいた行為を怠り、アッラーの怒りを被ったユダヤ教徒の様にならないよう、ムスリムへ注意を促している。

• دلَّت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه.
●本章は、アッラーのみへの真摯な崇拝と、他の何者へでもなくかれのみへと助けを乞い願うことにより信仰が全うされることを示している。

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (2) สูเราะฮ์: Al-Fātihah
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาญี่ปุ่น สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาญี่ปุ่น สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด