แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาอุซเบก - อะลาอุดดีน มันศูร * - สารบัญ​คำแปล

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

แปลความหมาย​ อายะฮ์: (13) สูเราะฮ์: Al-Layl
وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ
13. Шак-шубҳасиз, Охират ҳам, дунё ҳам ёлғиз Бизникидир.
И з о ҳ. Яъни дунёнинг ҳам, Охиратнинг ҳам яккаю ягона ҳақиқий подшоҳи — эгаси ёлғиз Аллоҳ таолодир. Бас, кимки Аллоҳдан ўзга бирон кимсага бош эгса, Аллоҳдан ўзга бирон кимсадан ҳидоят ёки бахт-саодат сўраса, у очиқ гумроҳдир.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (13) สูเราะฮ์: Al-Layl
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาอุซเบก - อะลาอุดดีน มันศูร - สารบัญ​คำแปล

การแปลความหมายอัลกุรอานเป็นภาษาอุซเบกโดยอะลาอุดดีน มันศูร จัดพิมพ์ในปี ฮ.ศ. 1430 ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยศูนย์การแปลรุววาด คำแปลต้นฉบับมีให้เพื่อการพัฒนา การประเมินอย่างต่อเนื่อง และการเสนอข้อชี้แนะ

ปิด