Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Bosnia - Trung Tâm dịch thuật Ruwad * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML - Tải về CSV - Tải về Excel

Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (5) Chương kinh: Chương Al-Ma-'un
Câu kinh:
 
ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ
onima koji su nemarni prema svome namazu,
Giải thích tiếng Ả-rập:

 
Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (5) Chương kinh: Chương Al-Ma-'un
Mục lục các chương kinh Số trang
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Bosnia - Trung Tâm dịch thuật Ruwad - Mục lục các bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Bosnia, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.islamhouse.com

Đóng lại