Bách khoa toàn thư của Thiên Kinh Qur'an

Trong kho tàng lưu trữ diễn giải (Tafsir) ý nghĩa nội dung Thiên Kinh Qur'an bằng nhiều ngôn ngữ thế giới.

 

Mục lục các bản dịch

Nội dung ý nghĩa Thiên Kinh Qur'an bằng nhiều ngôn ngữ, bạn có thể truy cập và tải về.


الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al- Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Việt Nam được chuyển ngữ do Hasan Abdulkarim. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1423 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch
 
 

Các bản dịch hoàn chỉnh.

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng tiếng Anh - đúng chuẩn quốc tế - diễn đàn Islamic

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng tiếng Anh - do Taqi-ud-Din Al-Hilali và Muhsin Khan, cộng tác của Islami. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Munawwarah. Ấn hành năm 1417H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Pháp được chuyển ngữ do tiến sĩ Nabiil Radhwan. Xuất bản do diễn đàn Islamic 2017 M.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim ngôn ngữ Tây Ban Nha được chuyển ngữ do Muhammad Ysa Gharisyya. Ấn hành năm 1433 H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng tiếng Tây Ban Nha được chuyển ngữ do diễn đàn Islamic 2017 M.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha và sử dụng ở Mỹ Latinh được chuyển ngữ do diễn đàn Islamic 2017 M.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Bồ Đào Nha được chuyển ngữ do Hilmi Nasr. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1432 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim ngôn ngữ Đức được chuyển ngữ do Abdullah As-samit ((Frank Bubenheim và Tiến sĩ Nadim Elias). Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munuwwarah. Ấn hành năm 1423 H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al- Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Đức được chuyển ngữ do Abu Redha Muhammad bin Rasul. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإيطالية ترجمها عثمان الشريف - مركز رواد الترجمة.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة التركية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển ngữ do Shaaban Birtsh. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển ngữ do Shaaban Britsh. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Indonesian được chuyển ngữ do hội dịch thuật củ ấn hành vào năm 2016 M. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, với quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng tiếng Indonesia bởi một hiệp hội do ban tôn giáo chính chủ Indonesia công nhận. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1435 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al- Karim bằng ngôn ngữ Indonesian được chuyển ngữ do ban tôn giáo chính phủ Islamic Indonesian. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الفلبينية (تجالوج) ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dich Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Ba Tư được chuyển ngữ một hội chuyên về ngôn ngữ Ba Tư làm việc tại văn phòng Islamhouse.com

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Ba Tư được chuyển ngữ do tiến sĩ Husein Tagy Klu Dary.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Urdu được chuyển ngữ do Muhammad Ibrahim Jawnakari. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1417 H. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Bengali được chuyển ngữ do tiến sĩ Abu Bakar Muhammad Zakkaria. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1436 H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Kurdish được chuyển ngữ Muhammad Salah Bamuky. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1433 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim ngôn ngữ Pashto được chuyển ngữ Zakkari Abdulsalam và được kiểm duyệt bởi Mufti Abdul wali Khan ấn hành vào năm 1423 H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim được ngôn ngữ Bosnian được chuyển ngữ do Sim Karkout. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành đầu năm 1977

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Al-Qur'an Al-karim và bản dịch bằng ngôn ngữ Bosnian được chuyển ngữ do Muhammad Mihanuvitsh. Ấn hành đầu năm 2013. Một số cấu kinh được trích dẫn do trung tâm Ruwwad chuyển ngữ.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Albani được chuyển ngữ do Hasan Nahi. Được xuất bản bởi viện nghiêm cứu tư tưởng Islam và nền văn minh islammic Albani. Ấn hành vào năm 2006 M.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة البوسنية ترجمها ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Ukraina được chuyển ngữ do tiến sĩ Mikhailo Yaqubovic. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1433 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Trung Quốc được chuyển ngữ do Muhammad Makin. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1987 M. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Uyghur được chuyển ngữ do Shakh Muhammad Salah. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1416 H. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Nhật được chuyển ngữ do Ruwaytashi ở hiệp hội cộng đồng Muslim (Hồi Giáo) Nhật, ấn hành vào năm 1982 M. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, với quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Hàn Quốc được chuyển ngữ do Hamid Tashwi. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1422 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al- Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Việt Nam được chuyển ngữ do Hasan Abdulkarim. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1423 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Kazakh được chuyển ngữ do Khalifa Al-Tay. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1412 H. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Kazakh được chuyển ngữ do hiệp hội từ thiện Khalifa Al-Tay. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Uzber được chuyển ngữ do Alauddin Mansur. Ấn hành vào năm 1430 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Uzber được chuyển ngữ Muhammad Sadiqq Muhammad Yusuf. Ấn hành vào năm 1430 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Azerbaijani được chuyển ngữ do Ali Khan Musaiv. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1416 H. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الطاجيكية ترجمها من الفارسية وراجعها فريق متخصص مكلف من مركز رواد الترجمة بالشراكة مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Ba Tư được chuyển ngữ Jawja Mirov Khawja Mir. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Ấn Độ được chuyển ngữ do Mawlana Aziz Al-Haq Al-Umri. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1433 H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Malayalam được chuyển ngữ do Abdulhamid Haidar Al-Madany và Kunahi Muhammad. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1417 H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Gujarati được chuyển ngữ do Rabila Al-Umry. Xuất bản do tổ chức giáo dục Al-Bir - Mumbai 2017.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معانى القرآن للغة المراتية ترجمة محمد شفيع أنصاري، نشرتها مؤسسة البر - مومباي.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Telugu được chuyển ngữ bởi Mulana Abdulrahim bin Muhammad. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1434 H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة التاميلية، ترجمها الشيخ عبد الحميد الباقوي، نشرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. عام الطبعة 1434هـ.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة السنهالية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Assamaese được chuyển ngữ do Shakh Rafiqul-Islam Habib Ar-rahman ấn hành vào năm 1438 H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Khmer được xuất bản bởi hiệp hội Islamic Cambudia. Ấn hành vào năm 2012 M.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Nepal được chuyển ngữ bởi một hiệp hội trung ương nghiêm cứu Hadith của Nepal. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Thái được được chuyển ngữ do một nhóm Hiệp Hội sinh viên đã tốt nghiệp đại học và các viện ở Thái. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1422 H. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Sumali được chuyển ngữ do Shakh Muhammad Ahmad Abdi ấn hành vào năm 1412H. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, với quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة السواحلية ترجمها الدكتور عبدالله محمد أبو بكر والشيخ ناصر خميس، نشرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. عام الطبعة 1435هـ.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Hausan được chuyển ngữ do Anu Bakar Mahmoud Jawmi. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành năm 1434 H. Lưu ý: Một số câu kinh được dịch được sửa chữa bởi Trung tâm dịch thuật Ruwwad.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Amharic được chuyển ngữ do Shakh Muhammad Sadiq và Muhammad As-sani Habib. Ấn hành vào năm 2011 M. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Yoruba được chuyển ngữ do Shakh Abu Rahima Mikail Aykweiny ấn hành vào năm 1432 H.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Oromo được chuyển ngữ do Ghali Ababur Abaghuna. Ấn hành vào năm 2009 M.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة اللوغندية، ترجمها فريق المؤسسة الأفريقية للتنمية.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch
 
 
 

Bản ngắn gọn trong phân tích Al-Qur'an Al-Karim.

Bản ngắn gọn trong phân tích Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Ả-rập - Do trung tâm cấp thẩm quyền phân tích (Tafsir) và nghiêm cứu Al-Qur'an.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của bản ngắn gọn phân tích Al-Qur'an Al-Karim. Do trung tâm thẩm quyền Phân Tích (Tafsir).

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة الفرنسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch rút gọn trong phân tích Al-Qur'an Al-Karim ngôn ngữ Indonesia. Được in ấn bỏi trung tâm nghiêm cứu phân tích Qur'an Al-Karim.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Philippin (Tagalog) Được rút gọn trong phân tích Al-Qur'an Al-Karim. Do trung tâm thẩm quyền Phân Tích (Tafsir)

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ngắn gọn trong phân tích Al-Qur'an Al-Karim bởi ngôn ngữ Ba Tư.

Duyệt qua bản dịch - Tải bản dịch
 
 

Giải thích tiếng Ả-rập

Bản ngắn gọn trong phân tích bằng ngôn ngữ Ả-rập - Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah.

Xét duyệt phần diễn giải (Tafsir) - Tải về những phần diễn giải (Tafsir)

معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن.

Xét duyệt phần diễn giải (Tafsir) - Tải về những phần diễn giải (Tafsir)
 
 

Các bản dịch đang được chuyển ngữ

اللغة الفلبينة - تجالوج
اللغة الفلبينية - تجالوج
اللغة الكردية
لغة الكردية
اللغة القرقيزية
اللغة القرقيزية
اللغة الأوارية
اللغة الأوارية
اللغة التركمانية
اللغة التركمانية

Các dịch vụ cho sự phát triển

Phát triển các dịch vụ theo định hướng để cung cấp nội dung mà nhà phát triển cần để tạo phần mềm bằng Thiên Kinh Al-Qur'an Al-Karim

XML

Tải các bản dịch bằng chương trình Excel XML

Tải về


Tải các bản dịch bằng chương trình Excel XML

Tải về

Text

Tải các bản dịch bằng chương trình Excel Text

Tải về


Tải các bản dịch bằng chương trình Excel Text

Tải về

Excel

Tải các bản dịch bằng chương trình Excel Excel

Tải về


Tải các bản dịch bằng chương trình Excel Excel

Tải về