Bách khoa Toàn thư về Kinh Qur'an

Hướng tới việc cung cấp các Tafsir và các bản dịch chuẩn xác, đáng tin đồng thời nâng cao Kinh Sách cao quý này bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới

 

Mục lục các bản dịch

Duyệt các bản dịch nghĩa nội dung Qur'an bằng nhiều ngôn ngữ, với các tính năng tìm kiếm và tải xuống


Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ, do nhóm dịch thuật của Trung tâm Dịch thuật Rowwad phối hợp với trang web www.Islamhouse.com thực hiện 2023-11-09 - V1.0.6

Duyệt bản dịch - PDF* -
Please review the Terms and Policies
- PDF* EPUB - XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Việt, dịch thuật bởi Hasan 'Abdul Karim. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-05-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch Việt ngữ, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-02-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Các bản dịch hoàn chỉnh

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Anh, dịch thuật bởi tập thể của Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2024-03-30 - V1.0.15

Duyệt bản dịch - PDF - PDF* -

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Anh, phiên bản quốc tế chuẩn xác, được xuất bản bởi Trung tâm Quốc tế Nur 2022-07-20 - V1.1.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kurd, được dịch bởi Taqiyud Din Al-Hilali và Muhsin Khan. 2019-12-27 - V1.1.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa Kinh Qur'an sang tiếng Anh của Tiến sĩ Walĩd Bleyhesh Al-'Umri (đang dịch thuật) 2023-03-12 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pháp, dịch thuật bởi Nabil Radwan, được Trung tâm Quốc tế Nur xuất bản năm 2017. 2018-10-11 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pháp do Rashid Ma'-ash dịch thuật 2021-06-06 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pháp, dịch thuật bởi Muhammad Hamidullah. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2022-01-10 - V1.0.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha, dịch thuật bởi Trung tâm Quốc tế Nur xuất bản năm 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha, dịch thuật bởi Muhammad Ysa Garcia. Ấn bản năm 1433 A.H 2023-04-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha, phiên bản Mỹ la tin dịch thuật bởi Trung tâm Quốc tế Nur xuất bản năm 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bồ Đào Nha, dịch thuật bởi tiến sĩ Hilmi Nasr. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad năm 1440 A.H. 2023-04-15 - V1.3.2

Duyệt bản dịch - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-04-01 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Đức, được dịch bởi 'Abdullah As-Samit (Frank Bubenheim) và tiến sĩ Nadim Elyas 2021-01-07 - V1.1.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Đức, dịch thuật bởi Abu Ridho Muhammad bin Ahmad bin Rasul, xuất bản năm 2015. 2016-11-27 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ý, dịch thuật bởi 'Uthman Ash-Sharif, do Trung tâm Dịch thuật Rowwad xuất bản năm 1440 A.H 2022-08-29 - V1.0.2

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bungari 2021-06-07 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Romania, được xuất bản bởi Hiệp hội Islam và Văn hóa tại Romania, năm 2010. 2022-03-27 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa Kinh Qur'an sang tiếng Hà Lan, do Trung tâm Islam Hà Lan xuất bản (đang dịch thuật) 2024-03-16 - V2.0.4

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi Sha'ban British. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2019-12-26 - V1.1.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com, năm 1440 A.H. 2018-10-16 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi Tập thể 'Ulama. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-05-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Azerbaijani, dịch thuật bởi Khan Mosaiv. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2023-12-04 - V1.0.4

Duyệt bản dịch - PDF -

Bản dịch ý nghĩa Kinh Qur'an sang tiếng Gruzia, bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad (đang dịch thuật) 2022-10-05 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Macedonia, dịch thuật và kiểm duyệt bởi Tập thể 'Ulama Macedonia. 2021-04-22 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Albania, dịch thuật bởi Hassan Nahi, được xuất bản bởi Viện Tư tưởng và Văn minh Islam Albania vào năm 2006. 2019-12-22 - V1.1.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Albania, dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com. Đang dịch thuật. 2022-11-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bosnia, dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com 2024-02-01 - V2.0.2

Duyệt bản dịch - PDF -

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bosnian, dịch thuật bởi Muhammad Mihanović. Xuất bản năm 2013. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2019-12-21 - V1.1.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bosnian, dịch thuật bởi Besim Korkut. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-04-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Serbia, dịch thuật bởi tập thể của Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2024-04-01 - V1.0.4

Duyệt bản dịch - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa của Kinh Qur'an sang tiếng Lithuanian bởi Trung tâm dịch thuật Rowwad hợp tác với Islamhouse.com 2023-06-08 - V1.0.5

Duyệt bản dịch - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ukrainia, dịch thuật bởi tiến sĩ Mikhailo Yaqubovic, xuất bản năm 1433 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-06-21 - V1.0.1

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kazakh, dịch thuật bởi Khalifa Altay. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-03-30 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uzbek, dịch thuật bởi tập thể của Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2023-10-31 - V1.0.4

Duyệt bản dịch - PDF - PDF* -

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uzbek, dịch thuật bởi Muhammad Sadiq Muhamma Yusuf, xuất bản năm 1430 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-06-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uzbek, dịch thuật bởi 'Alaud Din Mansur, xuất bản năm 1430 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-03-25 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tajik, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2024-04-23 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tajik, dịch thuật bởi Khawja Mirov Khawja. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2022-01-24 - V1.0.2

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة القيرغيزية، ترجمها شمس الدين حكيموف عبدالخالق، تمت مراجعتها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة. 2024-02-20 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Indonesia, dịch thuật bởi công ty Sabiq, xuất bản năm 2016. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2022-05-26 - V1.1.2

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Indonesia, dịch thuật trực tiếp bởi Bộ vụ Islam Indonesia. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-04-04 - V1.0.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Indonesia, dịch thuật bởi Ủy ban được Ban Tôn giáo TW Indonesia chứng nhận. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2018-04-19 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Philippines (Tagalog), dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com 2023-10-31 - V1.1.2

Duyệt bản dịch - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية الإيرانيونية ، ترجمها الشيخ عبد العزيز غرو عالم سارو منتانج. 2022-12-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Mã Lai do 'Abdullah Muhammad Basimiyah dịch thuật 2021-01-27 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Trung Quốc, dịch thuật bởi Muhammad Makin. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2022-09-07 - V1.0.2

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Dịch ý nghĩa của Qur'an sang tiếng Trung Quốc, do Ma Yulong dịch, dưới sự giám sát của Hội từ thiện Baso-ir để phục vụ Qur'an và kiến thức Qur'an 2022-05-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa của Qur'an sang tiếng Trung Quốc, được dịch bởi Muhammad Makin, được kiểm duyệt bởi Muhammad Sulaiman với các chuyên gia khác 2024-03-18 - V1.0.5

Duyệt bản dịch - PDF - PDF* -

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uyghur, dịch thuật bởi Sheikh Muhammad Saleh. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2018-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Nhật, dịch thuật bởi Sa'ed Sato, xuất bản năm 1440 A.H. 2024-02-27 - V1.0.10

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa Kinh Qur'an sang tiếng Hàn của Hamid Choi. Được sửa chữa bởi sự giám sát của Trung tâm Dịch thuật Rowwad. Bản dịch gốc có sẵn để góp ý, đánh giá và phát triển liên tục. 2022-03-03 - V1.0.3

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Hàn quốc, dịch thuật bởi tập thể của Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com (đang dịch thuật) 2024-03-05 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thái, dịch thuật bởi một nhóm của Hiệp hội cựu sinh viên Đại học và Học viện Thái Lan. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2016-10-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Khmer, do Hiệp hội Phát triển Xã hội Islam Campudia 2021-10-25 - V1.0.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-03-13 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ba Tư, dịch thuật bởi tập thể của Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2024-01-01 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - PDF -

Dịch Tafsir Al-Saadi sang tiếng Pháp. 2022-03-21 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ba Tư Dari do Mawlawi Muhammad Anwar Badakhshani dịch thuật 2021-02-16 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kurdish, dịch thuật bởi Muhammad Saleh Bamuky. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2023-02-16 - V1.1.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kurd, được dịch bởi Salahud Din 'Abdul Karim. 2021-03-28 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kurmanji của người Kurd - bởi tiến sĩ Isma'il Sakairi 2022-01-13 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa Kinh Qur'an sang tiếng Pa-tô bởi Trung tâm dịch thuật Rowwad hợp tác với Islamhouse.com 2024-02-15 - V1.0.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pashto, dịch thuật bởi Abu Zakariya 'Abdus Salam và Mufti 'Abdul Wali Khan kiểm duyệt. Ấn bản năm 1423 A.H 2020-06-15 - V1.0.1

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Do Thái, được xuất bản bởi Trung tâm Dar Al-Salam ở Jerusalem 2023-08-22 - V1.0.3

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Urdu, dịch thuật bởi Muhammad Ibrahim Gunakry. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-11-29 - V1.1.2

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ấn Độ, dịch thuật bởi 'Azizul Haq Al-'Umari 2023-01-30 - V1.1.4

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bengali, dịch thuật bởi Abu Bakar Muhammad Zakariya 2021-05-22 - V1.1.1

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Marathi, dịch thuật bởi Muhammad Shafe' Ansari, được xuất bản bởi Quỹ Al-Bar - Mumbai. 2018-10-03 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Telugu, dịch thuật bởi Abdur Rahim bin Muhammad. 2024-02-20 - V1.0.6

Duyệt bản dịch - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Gujarati, dịch thuật bởi Rapila Al-'Umri, Trưởng Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Islam - Nadiad Gujrat, được xuất bản bởi Quỹ Al-Bar - Mumbai 2017 2024-01-30 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - PDF -

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Malayalam, dịch thuật bởi 'Abdul Hamid Haidar Al-Madany và Kanhi Muhammad 2021-05-30 - V1.0.3

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية ترجمها محمد حمزة بتور. 2024-03-17 - V1.0.3

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Assamese, dịch thuật bởi Sheikh Rafiqul Islam Habibur Rahman, năm 1438 A.H. 2024-01-31 - V1.0.4

Duyệt bản dịch - PDF -

Bản dịch ý nghĩa Kinh Qur'an sang tiếng Bunjabi của 'Arif Halim, do Islamhouse xuất bản 2022-10-26 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tamil, do Sheikh 'Umar Sharif bin 'Abdus Salam chuyển ngữ 2022-12-13 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - PDF -

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tamil, dịch thuật bởi Sheikh 'Abdul Hamid Al-Baqoi 2021-01-07 - V1.0.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Sinhali, dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com 2024-02-22 - V1.0.5

Duyệt bản dịch - PDF -

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Nepal, dịch thuật bởi Hiệp hội Trung tâm Ahlu Al-Hadith - Nepal. 2021-03-11 - V1.0.1

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Swahili do 'Ali Muhsin Al-Barwani dịch thuật 2021-03-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Swahili, dịch thuật bởi tiến sĩ 'Abdalla Muhammad Abu Bakar và Nasir Khamis. 2016-11-28 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Somali, dịch thuật bởi 'Abdullah Hasan Ya'qub 2024-01-15 - V1.0.16

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Amharic, dịch thuật bởi Muhammad Sodiq và Muhammad Ath-Thany Habib. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2023-12-04 - V1.1.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Yoruba, dịch thuật bởi Sheikh Abu Rahimah Mika-il Ikweeni, xuất bản năm 1432 A.H 2021-11-16 - V1.0.6

Duyệt bản dịch - PDF -

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Hausa, dịch thuật bởi Abu Bakr Mahmoud Jomy. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-01-07 - V1.2.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Oromie, dịch thuật bởi Ghali Abapur Abagona, xuất bản năm 2009. 2023-08-01 - V1.0.1

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa của Kinh Qur'an sang tiếng Afar bởi một nhóm học giả dưới sự giám sát của Sheikh Mahmud Abdul Kodir Hamzah. 1441 A.H 2022-05-24 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch thuật ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ugandan, dịch thuật bởi tập thể Quỹ phát triển châu Phi 2019-10-13 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Inko, dịch thuật bởi Fodi / Sulayman Kanti 2021-11-28 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Inko, dịch thuật bởi Karamo / Baba Mamady Jani 2021-12-20 - V1.0.3

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Đan Mạch, dịch thuật bởi nhóm Hiệp hội Islam Ronda. 2024-03-12 - V1.0.4

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2024-02-19 - V1.0.2

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المورية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس. 2024-03-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Dagbania, do Muhammad Baba Ghtobo 2020-10-29 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Chichio, do Khalid Ibrahim Petala dịch thuật, bản dịch năm 2020. 2022-04-04 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ashanti do Sheikh Harun Isma'el dịch thuật 2023-08-16 - V1.0.3

Duyệt bản dịch - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Yao do Muhammad bin 'Abdul Hamid Sulaika dịch thuật 2020-12-06 - V1.0.2

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Fulani, dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com 2022-02-09 - V1.0.1

Duyệt bản dịch
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Bản dịch ý nghĩa Kinh Qur'an sang tiếng Lingala của Zakariya Muhammad Balingongo. 2021-09-27 - V1.0.0

Duyệt bản dịch -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Bản ngắn gọn về Tafsir Qur'an

Phân tích ngắn gọn về Qur'an bằng tiếng Ả-rập do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-02-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Indonesia, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-01-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Ba Tư, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-01-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2021-08-22 - V1.1.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Bosnia, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-04-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Bengali, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Malayalam phân tích sơ lược Kinh Qur’an, được phát hành bởi Trung tâm Tafsir Nghiên cứu Qur'an. 2021-09-07 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Assam phân tích sơ lược Kinh Qur’an, được phát hành bởi Trung tâm Tafsir Nghiên cứu Qur'an. 2021-08-24 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Khơ-me phân tích sơ lược Kinh Qur’an, được phát hành bởi Trung tâm Tafsir Nghiên cứu Qur'an. 2021-09-14 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch thuật ngắn gọn về Tafsir Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha, bản gốc của Trung tâm Tafsir nghiên cứu Qur'an. 2020-12-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Philippin (Tajaluj), phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-01-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch Việt ngữ, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-02-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Ý, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-04-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Pháp, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-10-03 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Trung Quốc, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-09-29 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nhật, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-01 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة الهندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة الكردية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة القيرغيزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch tiếng Malayalam phân tích sơ lược Kinh Qur’an, được phát hành bởi Trung tâm Tafsir Nghiên cứu Qur'an. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة البشتوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة الصربية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة التايلندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة الأويغورية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

الترجمة الأوزبكية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Các Tafsir tiếng Ả-rập

Tafsir Muyassir (phân tích sơ lược) bằng tiếng Ả-rập - do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành. 2017-02-15 - V1.0.0

Duyệt các Tafsir

Ý nghĩa của các từ trong sách As-Saraj phân tích điều lạ trong Qur'an. 2017-02-15 - V1.0.0

Duyệt các Tafsir

Các bản dịch đang được dịch thuật

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة السويدية
اللغة السويدية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

Các dịch vụ của nhà phát triển

Các dịch vụ hướng đến của các nhà phát triển để cung cấp nội dung mà nhà phát triển cần để tạo phần mềm Qur'an

Developers API

XML

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel XML

CSV

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel CSV

Excel

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel Excel