Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Trung Quốc * - Mục lục các bản dịch


Ý nghĩa nội dung Câu: (3) Chương: Chương Al-Kawthar
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ
的确,怨恨你者确是远离一切福利的。凡以任何不良语言提到你的,都归于怨恨你者。
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
Trong những bài học trích được của các câu Kinh trên trang này:
• أهمية الأمن في الإسلام.
1-安宁在伊斯兰教中的重要性。

• الرياء أحد أمراض القلوب، وهو يبطل العمل.
2-炫耀是一种会使主人的功修失效的心病。

• مقابلة النعم بالشكر يزيدها.
3-对于恩泽,感恩会使其增加。

• كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة.
4-先知(愿主福安之)在真主那里的尊贵,及真主给予他今后两世的保护和荣誉。

 
Ý nghĩa nội dung Câu: (3) Chương: Chương Al-Kawthar
Mục lục các chương Kinh Số trang
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Trung Quốc - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Trung Quốc, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an

Đóng lại