ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: القدر
آية:
 

سورة القدر - Al-Qadr

من مقاصد السورة:
بيان فضل ليلة القدر.
Viene mostrata l'importanza della Notte del Destino, il suo prestigio e ciò che è stato rivelato in essa.

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ
In verità, abbiamo rivelato il Corano, integralmente, al Cielo inferiore di questo mondo, così come abbiamo iniziato a rivelarlo al Profeta pace e benedizioni di Allāh su di lui nella notte del Destino, nel mese di Ramadhān.
التفاسير العربية:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ
Sei consapevole, o Profeta, del bene e della benedizione contenuti in questa notte?!
التفاسير العربية:
لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ
Questa notte è la notte del bene immenso, migliore di mille mesi per colui che veglia, durante questa notte, per fede e nella speranza che venga accettata.
التفاسير العربية:
تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ
Gli angeli scendono e così scende Jibrīl pace a lui, in questa notte, per ordine del loro Dio, gloria Sua, portando ogni ordine che Allāh ha decretato in quell'anno, sia riguardo il sostentamento, la morte, la nascita o qualche altro decreto di Allāh.
التفاسير العربية:
سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ
Questa notte benedetta è interamente benefica, dall'inizio alla fine, ovvero fino all'alba.
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام.
• Sul prestigio della Notte del Destino rispetto alle altre notti dell'anno.

• الإخلاص في العبادة من شروط قَبولها.
• La sincerità nella preghiera è una delle condizioni necessarie affinché venga accettata.

• اتفاق الشرائع في الأصول مَدعاة لقبول الرسالة.
• I miscredenti sono la parte peggiore del creato, mentre i credenti sono la parte migliore.

• Il fatto di essere concordi sull'origine della dottrina è una ragione sufficiente per accettare il Messaggio.


 
ترجمة معاني سورة: القدر
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم - فهرس التراجم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

إغلاق