Prijevod značenja časnog Kur'ana - Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana * - Sadržaj prijevodā


Prijevod značenja Sura: Sura eš-Šems
Ajet:
 

Ash-Shams

Intencije ove sure:
التأكيد بأطول قسم في القرآن، على تعظيم تزكية النفس بالطاعات، وخسارة دسّها بالمعاصي.
Tumutuon ito sa paglalantad sa mga tanda ni Allāh at mga grasya Niya sa mga abot-tanaw, mga sarili, at mga kalagayan ng mga ito, bilang paglilinis para sa mga kaluluwa, at bilang pagpapaudlot sa pagsuway.

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا
Sumumpa si Allāh sa araw at sumumpa Siya sa oras ng pag-angat nito matapos ng pagsikat nito sa silangan nito.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
Sumumpa Siya sa buwan kapag sumunod ito sa bakas niyon matapos ng paglubog niyon.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
Sumumpa Siya sa maghapon kapag naglantad ito ng nasa balat ng lupa dahil sa tanglaw niyon.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا
Sumumpa Siya sa gabi kapag bumalot ito sa balat ng lupa para iyon ay naging madilim.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
Sumumpa Siya sa langit at sumumpa Siya sa pinahusay na pagpapatayo nito.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا
Sumumpa Siya sa lupa at sumumpa Siya sa paglatag nito upang manirahan ang mga tao sa ibabaw nito.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا
Sumumpa si Allāh sa bawat kaluluwa at sumumpa Siya sa pagkakalikha Niya rito na nahubog.
Tefsiri na arapskom jeziku:
فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا
Saka nagpatalos Siya rito nang walang pagtuturo kung ano ang kasamaan upang umiwas roon at kung ano ang kabutihan upang gumawa niyon.
Tefsiri na arapskom jeziku:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
Nagtamo nga ng hinihiling niya ang sinumang nagdalisay ng sarili niya sa pamamagitan ng paggagayak dito ng mga mabuting asal at ng paghuhubad dito ng mga masamang asal.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
Nalugi nga ang sinumang naglibing ng sarili nito habang nagkukubli nito sa mga pagsuway at mga kasalanan.
Tefsiri na arapskom jeziku:
كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ
Nagpasinungaling ang [liping] Thamūd sa propeta nitong si Ṣāliḥ dahilan sa paglampas nito sa hangganan sa paggawa ng mga pagsuway at paggawa ng mga kasalanan
Tefsiri na arapskom jeziku:
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا
nang tumindig ang pinakamalumbay nito matapos ng pagpapakatawan ng mga kalipi niya sa kanya.
Tefsiri na arapskom jeziku:
فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا
Kaya nagsabi sa kanila ang sugo ni Allāh na si Ṣāliḥ – sumakanya ang pagbati ng kapayapaan: "Hayaan ninyo ang dumalagang kamelyo ni Allāh at ang pag-inom nito sa araw nito kaya huwag kayong makialam dito nang may kasagwaan."
Tefsiri na arapskom jeziku:
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا
Ngunit nagpasinungaling sila sa sugo nila sa pumapatungkol sa dumalagang kamelyo saka pinatay ito ng pinakamalumbay sa kanila kalakip ng pagkalugod nila sa ginawa nito kaya sila ay naging mga katambal sa kasalanan. Kaya nagtaklob si Allāh sa kanila ng parusa Niya saka nagpahamak Siya sa kanila sa pamamagitan ng hiyaw dahilan sa mga pagkakasala nila. Pinagpantay-pantay Niya sila sa kaparusahan na ipinampahamak Niya sa kanila.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا
Gumawa si Allāh sa kanila ng parusa na nagpahamak sa kanila nang hindi nangangamba – kaluwalhatian sa Kanya – sa mga kahihinatnan nito.
Tefsiri na arapskom jeziku:
Poruke i pouke ajeta na ovoj stranici:
• أهمية تزكية النفس وتطهيرها.
Ang kahalagahan ng paglilinis ng kaluluwa at pagdadalisay nito.

• المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم.
Ang mga nagtutulungan sa pagsuway ay magkakatambal sa kasalanan.

• الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية.
Ang mga pagkakasala ay kadahilanan para sa mga kaparusahang pangmundo.

• كلٌّ ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاصٍ.
Ang bawat isa ay pinadali para sa nilikha para sa kanya kaya kabilang sa kanila ay tagatalima at kabilang din sa kanila ay tagasuway.


 
Prijevod značenja Sura: Sura eš-Šems
Indeks sura Broj stranice
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana - Sadržaj prijevodā

Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana, izdanje: Centar za kur'anska istraživanja "Tefsir"

Zatvaranje