Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: Ash-Shams   Ayah:

Ash-Shams

Purposes of the Surah:
التأكيد بأطول قسم في القرآن، على تعظيم تزكية النفس بالطاعات، وخسارة دسّها بالمعاصي.
Ang pagbibigay-diin sa pamamagitan ng pinakamahabang panunumpa sa Qur'an sa pagdakila sa pagpapalinis ng kaluluwa sa pamamagitan ng mga pagtalima at kalugihan sa pagpaparumi nito sa pamamagitan ng mga pagsuway.

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا
Sumumpa si Allāh sa araw at sumumpa Siya sa oras ng pag-angat nito matapos ng pagsikat nito sa silangan nito.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
Sumumpa Siya sa buwan kapag sumunod ito sa bakas niyon matapos ng paglubog niyon.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
Sumumpa Siya sa maghapon kapag naglantad ito ng nasa balat ng lupa dahil sa tanglaw niyon.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا
Sumumpa Siya sa gabi kapag bumalot ito sa balat ng lupa para iyon ay naging madilim.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
Sumumpa Siya sa langit at sumumpa Siya sa pinahusay na pagpapatayo nito.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا
Sumumpa Siya sa lupa at sumumpa Siya sa paglatag nito upang manirahan ang mga tao sa ibabaw nito.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا
Sumumpa si Allāh sa bawat kaluluwa at sumumpa Siya sa pagkakalikha Niya rito na nahubog.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا
Saka nagpatalos Siya rito nang walang pagtuturo kung ano ang kasamaan upang umiwas roon at kung ano ang kabutihan upang gumawa niyon.
Arabic explanations of the Qur’an:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
Nagtamo nga ng hinihiling niya ang sinumang nagdalisay ng sarili niya sa pamamagitan ng paggagayak dito ng mga mabuting asal at ng paghuhubad dito ng mga masamang asal.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
Nalugi nga ang sinumang naglibing ng sarili nito habang nagkukubli nito sa mga pagsuway at mga kasalanan.
Arabic explanations of the Qur’an:
كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ
Nagpasinungaling ang [liping] Thamūd sa propeta nitong si Ṣāliḥ dahilan sa paglampas nito sa hangganan sa paggawa ng mga pagsuway at paggawa ng mga kasalanan
Arabic explanations of the Qur’an:
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا
nang tumindig ang pinakamalumbay nito matapos ng pagpapakatawan ng mga kalipi niya sa kanya.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا
Kaya nagsabi sa kanila ang sugo ni Allāh na si Ṣāliḥ – sumakanya ang pagbati ng kapayapaan: "Hayaan ninyo ang dumalagang kamelyo ni Allāh at ang pag-inom nito sa araw nito kaya huwag kayong makialam dito nang may kasagwaan."
Arabic explanations of the Qur’an:
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا
Ngunit nagpasinungaling sila sa sugo nila sa pumapatungkol sa dumalagang kamelyo saka pinatay ito ng pinakamalumbay sa kanila kalakip ng pagkalugod nila sa ginawa nito kaya sila ay naging mga katambal sa kasalanan. Kaya nagtaklob si Allāh sa kanila ng parusa Niya saka nagpahamak Siya sa kanila sa pamamagitan ng hiyaw dahilan sa mga pagkakasala nila. Pinagpantay-pantay Niya sila sa kaparusahan na ipinampahamak Niya sa kanila.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا
Gumawa si Allāh sa kanila ng parusa na nagpahamak sa kanila nang hindi nangangamba – kaluwalhatian sa Kanya – sa mga kahihinatnan nito.
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• أهمية تزكية النفس وتطهيرها.
Ang kahalagahan ng paglilinis ng kaluluwa at pagdadalisay nito.

• المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم.
Ang mga nagtutulungan sa pagsuway ay magkakatambal sa kasalanan.

• الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية.
Ang mga pagkakasala ay kadahilanan para sa mga kaparusahang pangmundo.

• كلٌّ ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاصٍ.
Ang bawat isa ay pinadali para sa nilikha para sa kanya kaya kabilang sa kanila ay tagatalima at kabilang din sa kanila ay tagasuway.

 
Translation of the meanings Surah: Ash-Shams
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran - Translations’ Index

Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran, issued by Tafsir Center

close