Prijevod značenja časnog Kur'ana - Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana * - Sadržaj prijevodā


Prijevod značenja Sura: Sura et-Tin
Ajet:
 

At-Teen

Intencije ove sure:
امتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته، وكمال الرسالة الخاتمة.
Ang pagbanggit sa halaga ng tao, dangal niya dahil sa relihiyon niya, at pagkababa niya at pagkahamak niya dahil sa pagsasaisang-tabi niya nito palayo sa kanya. Dahil dito, sumumpa si Allāh sa mga lugar ng pagbaba ng kasi.

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ
Sumumpa si Allāh sa igos at lugar na tinutubuan nito at sa oliba at lugar na tinutubuan nito sa lupain ng Palestina na ipinadala roon si Jesus – sumakanya ang pagbati ng kapayapaan.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَطُورِ سِينِينَ
Sumumpa Siya sa bundok ng Sinai na nakipag-usap nang sarilinan sa piling Niya ang propeta Niyang si Moises – sumakanya ang pagbati ng kapayapaan.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ
Sumumpa Siya sa Makkah, ang bayan na pinakababanal na natitiwasay ang sinumang pumasok doon, na ipinadala roon si Muḥammad – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan.
Tefsiri na arapskom jeziku:
لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ
Talaga ngang nagpairal Kami sa tao sa pinakakatamtamang pagkakalikha at pinakamainam na anyo.
Tefsiri na arapskom jeziku:
ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ
Pagkatapos nagpabalik Kami sa kanya tungo sa pagkahukluban at pag-uulyanin sa Mundo kaya hindi siya nakikinabang sa katawan niya gaya ng hindi niya pakikinabang dito nang nagpatiwali siya sa kalikasan ng pagkalalang sa kanya at napunta sa Impiyerno,
Tefsiri na arapskom jeziku:
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ
maliban sa mga sumampalataya kay Allāh at gumawa ng mga gawang maayos sapagkat tunay na ukol sa kanila, kahit pa naghukluban sila, ay isang gantimpalang mamamalaging hindi mapuputol, ang Paraiso, dahil sila ay naglinis sa mga kalikasan ng pagkalalang sa kanila.
Tefsiri na arapskom jeziku:
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِٱلدِّينِ
Kaya aling bagay ang nag-uudyok sa iyo, O tao, sa pagpapasinungaling sa Araw ng Pagganti matapos na nakakita ka ng maraming palatandaan ng kakayahan Niya?
Tefsiri na arapskom jeziku:
أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ
Hindi ba si Allāh – dahil sa paggawa sa Araw ng Pagbangon bilang araw para sa pagganti – ay ang pinakahukom ng mga hukom at ang pinakamakatarungan sa kanila? Mauunawaan ba na mag-iwan si Allāh sa mga lingkod Niya habang napababayaan nang walang humahatol sa pagitan nila para gumanti Siya sa tagagawa ng maganda dahil sa paggawa nito ng maganda at sa tagagawa ng masagwa dahil sa paggawa nito ng masagwa?
Tefsiri na arapskom jeziku:
Poruke i pouke ajeta na ovoj stranici:
• إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره.
Ang lugod ni Allāh ay ang pinakamatayog na layon.

• رضا الله هو المقصد الأسمى.
Ang kahalagahan ng pagbabasa at pagsusulat sa Islām.

• أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
Ang panganib ng pagkamayaman kapag humatak ito tungo sa pagmamalaki at paglayo sa katotohanan.

• خطر الغنى إذا جرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
Ang pagsaway sa nakabubuti ay isa sa mga katangian ng kawalang-pananampalataya.

• النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
Ang mga pagkakasala ay nagpapabigat sa likod ng Propeta – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – kaya ano ang tingin mo sa nalalabi sa mga nilikha?


 
Prijevod značenja Sura: Sura et-Tin
Indeks sura Broj stranice
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana - Sadržaj prijevodā

Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana, izdanje: Centar za kur'anska istraživanja "Tefsir"

Zatvaranje