Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: An-Nās   Ayah:

An-Nās

Purposes of the Surah:
الحث على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووسوسته.
Ang paghimok sa pagpapakupkop kay Allāh laban sa demonyo at sulsol nito.

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
Sabihin mo, O sugo: "Nagpapasanggalang ako sa Panginoon ng mga tao at nagpapakalinga ako sa Kanya,
Arabic explanations of the Qur’an:
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
na Hari ng mga tao, na gumagawa Siya sa kanila ng anumang niloloob Niya, na walang hari para sa kanila na iba pa sa Kanya,
Arabic explanations of the Qur’an:
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
na sinasamba nila ayon sa karapatan, na walang sinasamba para sa kanila ayon sa karapatan na iba pa sa Kanya,
Arabic explanations of the Qur’an:
مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ
laban sa kasamaan ng demonyo na nagpupukol ng pasaring niya sa tao kapag nalingat ito sa pag-alaala kay Allāh at nagpapahuli naman palayo rito kapag nakaalaala ito kay Allāh,
Arabic explanations of the Qur’an:
ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ
na nagpupukol ng pasaring niya sa mga puso ng mga tao,
Arabic explanations of the Qur’an:
مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ
na siya ay nagiging kabilang sa mga tao at nagiging kabilang sa mga jinn."
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه.
Ang pagpapatibay sa mga katangian ng kalubusan para kay Allāh at ang pagkakaila ng mga katangian ng kakulangan palayo sa Kanya.

• ثبوت السحر، ووسيلة العلاج منه.
Ang katibayan ng panggagaway at ang kaparaanan ng paglulunas mula rito.

• علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان.
Ang paglulunas sa pasaring ng demonyo ay sa pamamagitan ng pag-alaala at pagbanggit kay Allāh at pagpapakupkop [sa Kanya] laban sa demonyo.

 
Translation of the meanings Surah: An-Nās
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran - Translations’ Index

Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran, issued by Tafsir Center

close