Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: Al-Falaq   Ayah:

Al-Falaq

Purposes of the Surah:
الحث على الاعتصام بالله من الشرور.
Ang paghimok sa pangungunyapit kay Allāh laban sa mga kasamaan.

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ
Sabihin mo, O Sugo: "Nagpapasanggalang ako sa Panginoon ng madaling-araw at nagpapakalinga ako sa Kanya
Arabic explanations of the Qur’an:
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
laban sa kasamaan ng nakasasakit kabilang sa mga nilikha.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
Nagpapasanggalang ako kay Allāh laban sa mga kasamaan na lumilitaw sa gabi gaya ng mga hayop at mga magnanakaw.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ
Nagpapasanggalang ako sa Kanya laban sa kasamaan ng mga babaing manggagaway na umiihip sa mga buhol.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
Nagpapasanggalang ako sa Kanya laban sa kasamaan ng isang naiinggit kapag gumawa ito ng itinutulak sa kanya ng inggit."
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه.
Ang pagpapatibay sa mga katangian ng kalubusan para kay Allāh at ang pagkakaila ng mga katangian ng kakulangan palayo sa Kanya.

• ثبوت السحر، ووسيلة العلاج منه.
Ang katibayan ng panggagaway at ang kaparaanan ng paglulunas mula rito.

• علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان.
Ang paglulunas sa pasaring ng demonyo ay sa pamamagitan ng pag-alaala at pagbanggit kay Allāh at pagpapakupkop [sa Kanya] laban sa demonyo.

 
Translation of the meanings Surah: Al-Falaq
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran - Translations’ Index

Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran, issued by Tafsir Center

close