Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: Al-Ikhlās   Ayah:

Al-Ikhlās

Purposes of the Surah:
تفرد الله بالألوهية والكمال وتنزهه عن الولد والوالد والنظير.
Ang pamumukod-tangi ni Allāh sa pagkadiyos, ang kalubusan [Niya], at ang pagkakawalang-kinalaman Niya sa [pagkakaroon ng] anak, magulang, at kapareho.

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ
Sabihin mo, O Sugo: "Siyang si Allāh, ang namumukod-tangi sa pagkadiyos, ay walang diyos na iba pa sa Kanya.
Arabic explanations of the Qur’an:
ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ
Siya ay ang Amo na nagwakas sa Kanya ang pagkaamo sa mga katangian ng kaganapan at karikitan, na dinudulugan ng mga nilikha.
Arabic explanations of the Qur’an:
لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
Hindi Siya nagkaanak ng isa man at hindi Siya ipinanganak ng isa, kaya naman walang anak para sa Kanya – kaluwalhatian sa Kanya – at walang nag-anak.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ
Hindi nagkaroon sa Kanya ng isang nakikitulad sa paglikha Niya."
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه.
Ang pagpapatibay sa mga katangian ng kalubusan para kay Allāh at ang pagkakaila ng mga katangian ng kakulangan palayo sa Kanya.

• ثبوت السحر، ووسيلة العلاج منه.
Ang katibayan ng panggagaway at ang kaparaanan ng paglulunas mula rito.

• علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان.
Ang paglulunas sa pasaring ng demonyo ay sa pamamagitan ng pag-alaala at pagbanggit kay Allāh at pagpapakupkop [sa Kanya] laban sa demonyo.

 
Translation of the meanings Surah: Al-Ikhlās
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran - Translations’ Index

Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran, issued by Tafsir Center

close