Traducción de los significados del Sagrado Corán - الترجمة الطاجيكية - عارفي * - Índice de traducciones

Descargar XML - Descargar CSV - Descargar Excel

Por favor, elija capítulo


Número de página
1. Сураи Фотиҳа - Sura Faatiha 2. Сураи Бақара (Гов) - Sura Al-Baqara 3. Сураи Оли Имрон (Хонадони Имрон) - Sura Al-‘Imrán 4. Сураи Нисо (Занҳо) - Sura Al-Nisaa 5. Сураи Моида (Дастархон) - Sura Al-Maaida 6. Сураи Анъом (Чаҳорпоён) - Sura Al-An'aam 7. Сураи Аъроф (Баландиҳо) - Sura Al-A'raaf 8. Сураи Анфол (Ғаниматҳо) - Sura Al-Anfaal 9. Сураи Тавба - Sura Al-Tawba 10. Сураи Юнус - Sura Yunus 11. Сураи Ҳуд - Sura Hud 12. Сураи Юсуф - Sura Yusef 13. Сураи Раъд (Тундар) - Sura Ar-Ra'd 14. Сураи Иброҳим - Sura Ibrahim 15. Сураи Ҳиҷр - Sura Hijr 16. Сураи Наҳл (Занбӯри асал) - Sura Al-Nahl 17. Сураи Исро - Sura Al-Israa 18. Сураи Каҳф (Ғор) - Sura Al-Kahf 19. Сураи Марям - Sura Maryam 20. Сураи Тоҳо (То, Ҳо) - Sura Taa, Haa 21. Сураи Анбиё (Паёмбарон) - Sura Al-Anbiyaa 22. Сураи Ҳаҷ - Sura Al-Hayy 23. Сураи Муъминун (Муъминон) - Sura Al-Muminoon 24. Сураи Нур (Рӯшнои) - Sura Al-Noor 25. Сураи Фурқон - Sura Al-Furqaan 26. Сураи Шуъаро (Шоирон) - Sura Al-Shu'araa 27. Сураи Намл (Мурча) - Sura Al-Naml 28. Сураи Қасас (Достонҳо) - Sura Al-Qasas 29. Сураи Анкабут (Тортанак) - Sura Al-'Ankaboot 30. Сураи Рум - Sura Ar-Room 31. Сураи Луқмон - Sura Luqman 32. Сураи Саҷда - Sura Sayda 33. Сураи Аҳзоб (Гурӯҳҳо) - Sura Al-Ahzaab 34. Сураи Сабаъ (Қабилаи Сабаъ) - Sura Saba 35. Сураи Фотир (Офаринанда) - Sura Faatir 36. Сураи Ёсин (Ё, Син) - Sura Yaseen 37. Сураи Соффот (Фариштагони сафбаста) - Sura As-Saaffaat 38. Сураи Сод - Sura Saad 39. Сураи Зумар (Ҷамоъатҳо) - Sura Az-Zumar 40. Сураи Ғофир (Омӯрзанда) - Sura Ghafir 41. Сураи Фуссилат (Равшан сохта шуд) - Sura Fussilat 42. Сураи Шуро (Машварат кардан) - Sura Ash-Shura 43. Сураи Зухруф (Зинат) - Sura Az-Zukhruf 44. Сураи Духон (Дуд) - Sura Ad-Dukhaan 45. Сураи Ҷосия (Зонузананда) - Sura Al-Jaathiya 46. Сураи Аҳқоф (Регистонҳо) - Sura Al-Ahqaf 47. Сураи Муҳаммад - Sura Muhammad 48. Сураи Фатҳ (Пирӯзӣ) - Sura Al-Fath 49. Сураи Ҳуҷурот (Ҳуҷраҳо) - Sura Al-Hujuraat 50. Сураи Қоф - Sura Qaaf 51. Сураи Зориёт (Бодҳои хокпарокандасоз) - Sura Adh-Dhaariyat 52. Сураи Тур (Кӯҳи Тур) - Sura At-Tur 53. Сураи Наҷм (Ситора) - Sura An-Najm 54. Сураи Қамар (Моҳ) - Sura Al-Qamar 55. Сураи Раҳмон (Бахшоянда) - Sura Ar-Rahmaan 56. Сураи Воқиъа (Қиёмат) - Sura Al-Waaqia 57. Сураи Ҳадид (Оҳан) - Sura Al-Hadid 58. Сураи Муҷодала (Ҷидол ва муноқиша кардан) - Sura Al-Muyaadila 59. Сураи Ҳашр (Рондан) - Sura Al-Hashr 60. Сураи Мумтаҳана (Зани Имтиҳоншуда) - Sura Al-Mumtahana 61. Сураи Сафф - Sura As-Saff 62. Сураи Ҷумъа - Sura Al-Yumu'a 63. Сураи Мунофиқун (Дурӯяҳо) - Sura Al-Munaafiqoon 64. Сураи Тағобун (Рӯзе ки муъмин аз кофир ҷудо мешавад) - Sura At-Taghaabun 65. Сураи Талоқ - Sura At-Talaaq 66. Сураи Таҳрим (Ҳаром кардан) - Sura At-Tharim 67. Сураи Мулк - Sura Al-Mulk 68. Сураи Қалам - Sura Al-Qalam 69. Сураи Ҳоққа (Рӯзи барҳақ, Рӯзи қиёмат) - Sura Al-Haaqqa 70. Сураи Маъориҷ (Осмонҳо) - Sura Al-Ma'aarij 71. Сураи Нӯҳ - Sura Nooh 72. Сураи Ҷин - Sura Al-Yinn 73. Сураи Музаммил (Ҷома бар худ печида) - Sura Al-Muzzammil 74. Сураи Мудассир (Ҷома дар сар кашида) - Sura Al-Muddaththir 75. Сураи Қиёмат - Sura Al-Qiyaama 76. Сураи Инсон - Sura Al-Insaan 77. Сураи Мурсалот (Бодҳо) - Sura Al-Mursalaa 78. Сураи Наба (Хабар) - Sura An-Naba 79. Сураи Нозиъот (Фариштагони гирандаи ҷон) - Sura An-Naazi'aat 80. Сураи Абаса (Рӯй турш кард) - Sura 'Abasa 81. Сураи Таквир (Дарҳампечида ва камнур) - Sura At-Takwir 82. Сураи Инфитор (Шикофтан) - Sura Al-Infitaar 83. Сураи Мутаффифин (Камкунандагон) - Sura Al-Mutaffifin 84. Сураи Иншиқоқ (Шикофта шудан) - Sura Al-Inshiqaaq 85. Сураи Буруҷ (Бурҷҳо) - Sura Al-Burooj 86. Сураи Ториқ (Ончӣ дар шаб ояд) - Sura At-Taariq 87. Сураи Аъло (Бартар) - Sura Al-A'laa 88. Сураи Ғошия (Пӯшида) - Sura Al-Ghaashiya 89. Сураи Фаҷр (Сапедаи субҳ) - Sura Al-Fajr 90. Сураи Балад (Шаҳр) - Sura Al-Balad 91. Сураи Шамс (Офтоб) - Sura Ash-Shams 92. Сураи Лайл (Шаб) - Sura Al-Lail 93. Сураи Зуҳо (Оғози рӯз) - Sura Ad-Dhuhaa 94. Сураи Шарҳ (Кушодан) - Sura Ash-Sharh 95. Сураи Тин (Анҷир) - Sura At-Tin 96. Сураи Алақ (Хунлахта) - Sura Al-Alaq 97. Сураи Қадр (Тақдир) - Sura Al-Qadr 98. Сураи Байина (Бурҳони равшан) - Sura Al-Bayyina 99. Сураи Залзала (Ларзиш) - Sura Az-Zalzala 100. Сураи Одиёт (Аспони даванда) - Sura Al-'Aadiyaat 101. Сураи Қориъа (Кӯбанда) - Sura Al-Qaari'a 102. Сураи Такосур (Афзунхоҳӣ) - Sura At-Takaathur 103. Сураи Аср (Замон) - Sura Al-'Asr 104. Сураи Ҳуммаза (Айбҷӯ) - Sura Al-Humaza 105. Сураи Фил - Sura Al-Fil 106. Сураи Қурайш - Sura Quraish 107. Сураи Моъун (Ёварӣ) - Sura Al-Maa'un 108. Сураи Кавсар - Sura Al-Kawthar 109. Сураи Кофирун - Sura Al-Kaafiroon 110. Сураи Наср (Пирӯзӣ) - Sura An-Nasr 111. Сураи Масад (Лифи хурмо) - Sura Al-Masad 112. Сураи Ихлос - Sura Al-Ikhlaas 113. Сураи Фалақ (Субҳгоҳ) - Sura Al-Falaq 114. Сураи Нос (Мардум) - Sura Al-Nass
 
 
Traducción de los significados del Sagrado Corán - الترجمة الطاجيكية - عارفي - Índice de traducciones

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الطاجيكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالشراكة مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com.

Cerrar