ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم * - لیست ترجمه ها


ترجمهٔ معانی آیه: (37) سوره: سوره قلم
أَمۡ لَكُمۡ كِتَٰبٞ فِيهِ تَدۡرُسُونَ
Da li vi imate knjigu u kojoj ste pročitali da su jednaki pokorni rob i griješnik?
تفسیرهای عربی:
از فواید آیات این صفحه:
• منع حق الفقير سبب في هلاك المال.
Uskraćivanje prava siromasima, uzrok je propasti imovine.

• تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع.
Kažnjavanje roba na ovome svijetu je vid ukazivanja dobra prema njemu, kako bi se pokajao i povratio Allahu.

• لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء، كما لا تستوي صفاتهما.
Vjernik i nevjernik nisu isti u pogledu tretiranja (nagrade ili kazne), kao što ni njihove osobine nisu iste.

 
ترجمهٔ معانی آیه: (37) سوره: سوره قلم
فهرست سوره ها شماره صفحه
 
ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم - لیست ترجمه ها

ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم. ناشر: مركز تفسير و مطالعات قرآنى.

بستن