แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (37) สูเราะฮ์: Al-Qalam
أَمۡ لَكُمۡ كِتَٰبٞ فِيهِ تَدۡرُسُونَ
Da li vi imate knjigu u kojoj ste pročitali da su jednaki pokorni rob i griješnik?
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• منع حق الفقير سبب في هلاك المال.
Uskraćivanje prava siromasima, uzrok je propasti imovine.

• تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع.
Kažnjavanje roba na ovome svijetu je vid ukazivanja dobra prema njemu, kako bi se pokajao i povratio Allahu.

• لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء، كما لا تستوي صفاتهما.
Vjernik i nevjernik nisu isti u pogledu tretiranja (nagrade ili kazne), kao što ni njihove osobine nisu iste.

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (37) สูเราะฮ์: Al-Qalam
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด